Publicerad 2017-09-05

Viss framgång trots tuff konkurrens för att locka behöriga medarbetare till förskola och skola 

Kampanjer på Facebook, medverkan på olika mässor och events och försök att locka lärare från Finland. Efter en intensiv rekryteringsinsats under vårterminen för att finna behöriga medarbetare till kommunens förskolor och skolor, går det nu att se vilket utfall alla insatser medfört. 

Foto: Göran Strand

- Det är glädjande att vi lyckats öka andelen behöriga lärare i skolan från ifjol, säger Bengt Funseth, som är en av verksamhetscheferna för kommunens grundskola.
I procent är skillnaden marginell, men ändock en ökning - från fjolårets 87% till 90%. Andelen behöriga fritidspedagoger har ökat med en procent till 67%.
- Våra ansträngningar har bevisligen haft framgång vad gäller skolan. Som bekant jobbar alla kommuner i landet med att lösa problemet med att rekrytera behörig personal. Så utifrån detta kan vi inte annat än vara nöjda, konkurrensen är tuff, menar Bengt Funseth.

För förskolans del är det dock inte lika positivt. Andelen behöriga förskollärare i kommunen har sjunkit från fjolårets 81% till 75%. Det har förstås att göra med att efterfrågan på behöriga förskollärare är större än hur många som utbildas.
- Årets resultat är ändå en förhållandevis hög siffra om vi jämför med kommuner i riket, som vi delar problematiken med. Vi jobbar ständigt på att finna nya vägar för att locka behöriga medarbetare till våra förskolor, säger Marianne Laurin Jacobsson, verksamhetschef för förskolan.
En sådan satsning är att Mittuniversitetet denna höst förlagt förskollärarutbildningen i Östersund med 30 utbildningsplatser.
- Även om detta är en tillfällig satsning, är det mycket välkommet. Jag hoppas att satsningen faller väl ut så att vi får en permanent förskollärarutbildning i Östersund, menar Marianne Laurin Jacobsson.

För frågor om rekrytering till förskola och skola, tag kontakt med:
Förskola: Marianne Laurin Jacobsson, verksamhetschef förskola 070-327 96 97
Skola: Bengt Funseth, verksamhetschef skola 070-632 48 78

Läs mer om att jobba inom Barn- och utbildning

Fotnot: Som obehörig avses även den som har examen, men som inte hunnit få sin legitimation.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-09-05