Publicerad 2017-06-15

Krokoms kommun vill titta på möjligheten att slå ihop Krokoms och Östersunds kulturskolor

Krokoms kommuns barn- och utbildningsnämnd behöver spara cirka 7 miljoner kronor under 2018. Kulturskolan i Krokom föreslås svara för en del av denna besparing. På tisdagens sammanträde beslutade Krokoms barn- och utbildningsnämnd att utreda möjligheterna att slå ihop Krokoms kulturskola med Östersunds kulturskola.

Bilden föreställer pianotangenter och pianonoter.

Det var i mars som Krokoms kommuns barn- och utbildningsnämnd beslutade om att gå vidare med den politiska majoritetens sparförslag. Ett av förslagen handlade om kulturskolan. Förslaget innebar att titta på flera olika alternativ på effektivisering, bland annat nedläggning av verksamheten, eller samverkan med annan kommun eller annan aktör. Och det är alltså det förslaget som Krokoms barn- och utbildningsnämnd nu beslutat att genomföra.

- När vi hörde att Krokoms kommun överväger att lägga ner sin kulturskola, och är intresserade av att titta på möjligheter till samverkan, tog vi kontakt med dem. Det är oerhört tråkigt om en kulturskola läggs ner, inget barn ska lämnas i sticket, säger Frida Landgren, kulturskolechef.

På tisdag nästa vecka kommer Krokoms kommuns och Östersunds kommuns berörda chefer att mötas och påbörja en diskussion om hur en eventuell samverkan skulle kunna se ut.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-15

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen