Publicerad 2017-05-10

Nya Skapande skola-pengar till kommunens skolor

Östersunds kommun satsning på kultur i skolan fortsätter med stöd av Kulturrådet. För läsåret 2017/2018 har kommunen beviljats 800 000 kr. 

Kulturrådet fördelar 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av Skapande skola-pengar för läsåret 2017/2018. Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.
- Vi är förstås glada över våra beviljade medel, då vi under ansökningstiden fick signaler om att både begränsa och prioritera i vår ansökan. Detta på grund av att Kulturrådets medel är begränsade, berättar kultursamordnaren Anna Åberg.

Prioriterar årskurs 3 till och med årskurs 7

Tidigare har Barn- och utbildningsförvaltningen sökt medel från Kulturrådet för samtliga elever i kommunens skolor, från förskoleklass till årskurs 9.
- Vi har beviljats medel så att vi klarat att uppfylla den ambitionen och lite till. Inför kommande läsår har vi nu prioriterat årskurs 3 till och med årskurs 7. Vår plan är att eleverna på olika sätt ska få arbeta tillsammans med professionella kulturutövare inom konst, kreativt skrivande, drama samt film. Hur detta ska gestalta sig kommer vi att arbeta fram de närmaste veckorna, säger Anna Åberg.

Extra medel för scenkonst och film

Utöver detta har Barn- och utbildningsförvaltningen även sökt och beviljats medel för två scenkonstföreställningar och en biovecka till samtliga elever på temat "Film som både roar och oroar".
- Vår målsättning är att belysa ett jämställdhet, HBTQ, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i filmerna. Viktigt är att filmerna har en pedagoghandledning för fortsatt arbete i klassrummet, menar Anna Åberg.

Läs mer: Pressmeddelande Kulturrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om Skapande skola
Skapande skola är ett statsbidrag som fördelas av Kulturrådet till grundskolan, särskolan och förskoleklass. Bidraget har funnits sedan 2008. 91 procent av kommunerna söker varje år bidraget, antalet sökande friskolor varierar. Under 2017 kom närmare 400 ansökningar in till Kulturrådet. Det sammanlagda ansökningsbeloppet var 266 miljoner kronor.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen