Publicerad 2017-05-09

Rapport från Kommunstyrelsen 9 maj

På tisdagen sammanträdde politikerna i Kommunstyrelsen i Domsalen, Rådhuset. Här kan du läsa en sammanfattning av några av de beslut som politikerna fattade.

Markanvisningsavtal Biltema

Kommunen föreslås teckna ett markanvisningsavtal med Buffin Real Estate AB, Biltemas fastighets- och exploateringsbolag, som vill bygga butik i Östersund. Vad Biltema får betala för marken kommer en oberoende värdering att avgöra.

Enligt Kommunstyrelsens beslut är det Buffin Real Estate AB som ska stå för kostnaderna för den dagvattenanläggning som behövs i området. Det slutgiltiga beslutet om avtalet fattar Kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna röstade vid votering mot att kommunen ska teckna ett markanvisningsavtal med bolaget.

Asfaltering på skidstadion

Området framför huvudläktaren på Östersunds skidstadion ska asfalteras, det har Kultur- och fritidsnämnden beslutat. Anledningen till asfalteringen är att förbättra möjligheterna att utnyttja skidstadion året runt för stora arrangemang. På tisdagen beviljade Kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för projektet.

Jämtlands Vikingadagar

Föreningen Jämtlands vikingadagar får 100 000 kronor i bidrag av Östersunds kommun för att kunna genomföra Vikingadagarna i augusti i år. Dagarna är ett nytt kulturarrangemang i Östersund och föreningens ambition är att det ska bli ett årligt återkommande evenemang som ska locka lokala, nationella och internationella besökare.

Hungry Film and Food Festival 2017

Även arrangemanget Hungry Film and Food Festival beviljas bidrag av Kommunstyrelsen. Festivalen arrangerades för första gången förra året, i samband med att konferensen UCCN arrangerades i Östersund. Arrangören får ett bidrag på 50 000 kronor för att kunna arrangera festivalen igen. Politikerna beslutade också att arrangören senast i november ska redovisa hur de använt pengarna.

Utökat driftbidrag Nationalmuseum Norr

Uppbyggnaden av Nationalmuseum Norr ser ut att bli dyrare än planerat. Stiftelsen Jamtli har därför ansökt om mer pengar från Östersunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att bidra med ytterligare 212 500 kronor per år för amortering för uppbyggnaden av Nationalmuseum Norr. Eventuella ytterligare fördyringar förutsätter politikerna i Kommunstyrelsen kommer att rymmas inom stiftelsen Jamtlis befintliga budget. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om det utökade stödet.

Intern klimatväxling

Östersunds kommun kan komma att införa en intern klimatfond för att kompensera för utsläppen från flygresor. För varje flygresa som politiker eller anställda inom kommunen gör ska en summa, beroende på om resan är inom Sverige, Europa eller övriga världen, läggas till. Pengarna läggs i en intern klimatfond och ska varje år användas till en stor klimatväxlingsåtgärd som konkret minskar klimatpåverkan. Klimatväxlingen kommer inte att gälla resor som görs tillsammans med barn och unga inom kommunen.

Det är Kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om intern klimatväxling.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-09

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen