Publicerad 2017-05-02

Rekryteringen till förskola och skola inför hösten - hur gick det?

Bristen på behöriga lärare i förskola och skola är en problematik som i princip alla rikets kommuner brottas med av olika grad. I Östersunds kommun har man under våren genomfört den årliga rekryteringen inför höstterminen och bland annat riktat blickarna mot vårt östra grannland.

Vallaskolans pedagoger Sabina Heinonen (till höger) och Robin Grindgärds (i mitten) med en av lärarstudenterna på Åbo akademi. Foto: Jan Colm

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar en speciell arbetsgrupp med rekryteringsfrågorna. I gruppen ingår medarbetare från förskola och grundskola, HR-konsulter, kommunikatör samt Lotta Ljunggren. Lotta är utvecklare inom Barn- och utbildningsförvaltningen, och har ansvar för att placera studenter från olika lärosäten och ungdomar från gymnasiet och andra utbildningar på praktik.
- I rekryteringsgruppen försöker vi finna nya vägar för att locka till oss nya medarbetare, men konkurrensen om behörig personal är stenhård, säger Lotta.
Hur gick det då med vårens rekryteringsdrive? Till de 58 lediga tjänsterna inom förskolan har 93 sökt jobb. Ungefär hälften av de sökande är behöriga. De 80 tjänsterna inom grundskolan har lockat 243 sökande, varav cirka en tredjedel är behöriga.

Riktar blickarna österut

Lotta och några medarbetare från grundskolan var tidigare i april på besök i finska Vasa, där man besökte lärarutbildningen på Åbo akademi. I vårt östra grannland har man en motsatt problematik då det utbildas fler lärare än omfattningen av nya lärartjänster.
- Två av våra lärare i kommunen, som gått sin utbildning på akademin, har hjälpt oss att knyta den kontakten. Vi fick möta både personal och studenter där vi berättade om Östersund och hur det är att jobba i vår skolverksamhet, berättar Lotta.

Lotta och de övriga i rekryteringsgruppen har dessutom under våren mött gymnasieelever på Nolia-mässan, deltagit på Arbetsförmedlingens jobbmässa i Östersund och mött blivande lärare på Pedagogens dag på Umeå universitet.
- Vi var också i skidbacken i Vemdalen under årets Student Skiweek och spred information om förskolan och skolan i Östersunds kommun.

Kampanjer på sociala medier

Budskapet om att jobba inom kommunens skolor och skolor har kanaliserats via sociala medier, genom kampanjer på facebook för både förskola och skola och på Linkedin. Under tio veckor har också information rullat på Norrtågs informations-tv på sträckorna Sundsvall-Storlien och Sundsvall-Umeå. Alla avgångsstudenter på Mittuniversitetets lärarutbildningar har kontaktats via e-post.

- Vårt arbete i gruppen är att finna nya vägar där vi sprider vårt budskap, De positiva erfarenheterna efter vårt besök i Finland har medfört att vi kommer att utveckla det samarbetet, just nu klurar vi på fortsättningen, menar Bengt Funseth, som är verksamhetschef för grundskolan.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-02

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen