Publicerad 2017-04-21

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en avveckling av Grytans skola och förskola 

Vid sitt möte den 17 maj har Barn- och utbildningsnämnden att ta ställning till ett förslag från Barn- och utbildningsförvaltningen att avveckla Grytans skola och förskola från och med 16 juni 2017. I dagsläget är det ca 20 barn, 3-16 år som berörs av förändringen.

Två skäl ligger till grund för förvaltningens förslag:
En justering av Skollagen vad gäller mottagande av nyanlända elever
(3 Kap. 12 e §) säger att en nyanländ elev ska kartläggas och rektorsbeslut om placering i undervisningsgrupp och årskurs ska fattas inom två månader. I verksamheten på Grytans skola finns inte förutsättningar att göra dessa placeringar.
Inströmningen av asylsökande har drastiskt minskat. Migrationsverket har därför informerat Östersunds kommun om att man har som målsättning att lämna alla upphandlade boenden vid kommande årsskifte. Dock påpekar Migrationsverket också att det kan bli så att boendet avvecklas tidigare än årsskiftet.

- De elever som är boende på Grytans flyktingförläggning kommer att erbjudas skolskjuts och placeras i adekvat undervisningsgrupp och årskurs i skolor i Brunfloområdet. Barn som har rätt till allmän förskola erbjuds plats inom ramen för de riktlinjer som finns i kommunen. Den personal som berörs av förändringen erbjuds tjänstgöring på annan förskola eller skola, säger Annika Källgård, förvaltningschef för Barn- och utbildnings-förvaltningen.
- Vår förhoppning är också att denna förändring ger bättre möjlighet till inkludering och utveckling av svenska språket för barn och elever med annat modersmål, eftersom de får vistas i en svenskspråkig miljö.

För mer information:
Annika Källgård
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
070-5226251

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen