Publicerad 2017-04-12

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 12 april

Politiker diskuterade fritid med skolbarnen i Lit, asfalt på skidstadion och konst vid anläggning av offentliga utemiljöer. Här är några av de ärenden som avhandlades på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde under onsdagen.

Ett kollage av bilder som visar en fotboll, målarfärger och tre racingbilar.

Foto: Jörgen Wiklund, Hans Paulsson, Roger Strandberg

Politiker diskuterade fritid med skolbarnen i Lit

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under hösten dialogmöten, så kallade Open Space, med ungdomarna i Lit. De har där själva fått ta fram och prioritera vad de vill ska hända i Lit. Politikerna inledde onsdagens sammanträde med att träffa Lits skolbarn i årskurs 4 till 9 för att presentera den sammanställning politikerna gjort utifrån höstens dialogmöten. Politikerna kommer sedan att ta med sig barnens synpunkter i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag på vilka investeringar som ska genomföras.

Nej till ekonomiskt stöd för cupmatchen

På skärtorsdagen spelas finalmatchen i Svenska Cupen på Jämtkraft arena där Östersunds FK möter IFK Norrköping. Inför matchen har ÖFK ansökt om bidrag med 240 000 kronor för arrangemanget, där avgiften för att nyttja Jämtkraft Arena räknats in. Trots att serie-, kval- och cupspel normalt ej omfattas av arrangemangsbidrag, så föreslog tjänstemännen att nämnden gör ett undantag och stödjer klubben med kommunens driftskostnad i samband med matchen, som uppskattas till 30 000 kronor. Nämnden fattade dock beslutet att inte ge klubben något ekonomiskt stöd för finalmatchen.

Asfalt på skidstadion - en lönsam investering

Att asfaltera stora delar av området framför huvudläktaren skulle förbättra möjligheterna att nyttja Östersunds skidstadion året runt för stora arrangemang. Det visar underlaget för det tjänstemannaförslag som nämnden hade att ta ställning till. Ambitionen är att asfaltera den grusade yta som finns mellan skjutvallen och läktaren. Det rör sig om cirka 4 000 kvadratmeter yta, ett område som i dag omgärdas av en befintlig asfalterad rullskidoval.

Investeringen klassificeras som lönsam och nämnden ska nu begära ”igångsättningstillstånd” hos Kommunstyrelsen, som ska pröva slutlig lönsamhetskalkyl innan investeringen får påbörjas. Om exempelvis ett event som Gymkhana Drifting skulle genomföras årligen de närmaste fem åren med ett publikantal på 12 000 personer, samt två mindre event med totalt 3 000 besökare, skulle den beräknade totalkostnaden på 849 600 kronor vara avbetald på ungefär 10 år.

Pengar till konst vid byggnationer utomhus

Nämnden klubbade i dag igenom att tjänstemännens förslag till revidering av enprocentsregeln vid konstnärlig utsmyckning ska lämnas till Kommunfullmäktige för beslut. Det innebär att den så kallade enprocentsregeln även ska omfatta konst vid anläggning av offentliga utemiljöer i Östersunds kommun. Målsättningen är att 1 procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnationer av kommunala byggnader ska användas till den konstnärliga gestaltningen. Detsamma gäller vid anläggning av nya torg och parker och kommunala trafikplatser som rondeller, broar, gator och större rastplatser.

De får investerings- och utrustningsbidrag

Föreningar har årligen möjlighet att ansöka om investerings- och utrustningsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden. Bidragets syfte är investering i anläggning eller i utrustning. I årets budget fanns sammanlagt 380 000 kronor att fördela. Totalt har 33 föreningar ansökt om sammanlagt 1 599 397 kronor i bidrag. De föreningar som i år får bidrag är bland annat Fältjägarna enduroförening, Löfsåsspåren, Orrvikens idrottsklubb, Tandsbyns fotbollsklubb, Östersundsgymnasterna och Östersunds snöskoterklubb. Vill du veta vilka de övriga föreningarna är och hur mycket de får kan du se detta i handlingarna under Aktuella kallelser och protokoll.

Inget beslut kring Storsjöbadet

Under dagens sammanträde skulle nämnden ta ställning till framtiden för Storsjöbadets utveckling. Men det har i ett sent skede framkommit att det saknas vissa utredningsunderlag avseende kostnader för underhåll av Storsjöbadet i ett 25-årsperspektiv. Därför beslutade nämnden att lyfta bort ärendet från dagens sammanträde. Ärendet kommer att lyftas för beslut så snart dessa underlag är färdiga.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-12

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen