Publicerad 2017-03-24

Så mycket klimat­smartare har Östersund blivit – på lördag släcker vi för miljön

Kommunens invånare har de senaste åren – precis som kommunen som organisation – blivit allt mer klimatsmarta. Men det finns fortfarande saker att jobba på. Kommunens engagemang kring manifestationen Earth Hour är ett sätt att uppmärksamma klimatfrågorna.

En bil med en biogas-dekal mot en bakgrund bestående av fjäll och vatten.

Tack vare att fordon körs på biogas i Östersund har cirka 1 053 ton fossil bensin kunnat ersättas av lokalproducerad förnybar biogas.

På lördag släcker vi lamporna mellan klockan 20.30 och 21.30. Då är det nämligen Earth Hour, en manifestation över hela världen för att tänka mer klimatsmart. Östersunds kommun har deltagit i manifestationen sedan 2009, och gjorde 2015 evenemanget permanent.

Kommunens miljöredovisning, som presenteras inom kort, visar att alla miljö- och klimatinsatser ger effekt. Den visar att kommunens invånare och den kommunala organisationen blir allt bättre på att minska utsläppen och bidra till ett mer hållbart klimat. Men det finns mer att jobba på.

Fossila utsläpp minskar

I redovisningen framgår det att de fossila koldioxidutsläppen i hela kommunen har minskat med 37 procent under perioden 1998 till 2015.

- Men det är ändå långt kvar innan vi kan nå målet att vara en fossilbränslefri kommun till år 2030, säger Helena Jansson, miljöskyddsinspektör på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

När det kommer till den kommunala organisationen har den minskat sina fossila koldioxidutsläpp med 53 procent mellan 2010 och 2015. Detta beror främst på att utsläppen från el, fjärrvärme, bensin, diesel och busstrafik har minskat.

Personbilar stor miljöbov

Den del av samhället som genererar mest utsläpp av växthusgaser är transporter av olika slag med 46 procent, följt av energiförsörjning med 17 procent. Inom posten transport krävs omfattande satsningar för att minska utsläppen. Där utgör personbilar 60 procent av utsläppen, följt av tunga lastbilar som står för 18 procent.

- I det här arbetet måste alla dra sitt strå till stacken. Det kan handla om att resa kollektivt i stället för i egna bilar och välja tåg framför flyg, säger Helena Jansson.

Mindre utsläpp än övriga landet

Utsläppen av växthusgaser per invånare är lägre i Östersunds kommun än i övriga landet och har mer än halverats sedan 1990.

Kommunens mål är att minska energiförbrukningen med 20 procent till 2030, jämfört med 2010. Från 2010 till 2015 har hela kommunens energianvändning minskat med 19 procent.

- Vi har kommit långt redan, men miljö och klimat är en fråga som vi måste jobba med i många år framöver, säger Helena Jansson.

Slutligen så visar kommunens miljöredovisning också att hela kommunens elförbrukning har minskat med sammanlagt 22,1 procent sedan 1996.Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen