Publicerad 2017-03-21

Rapport från Kommunstyrelsen 21 mars

Politikerna i Kommunstyrelsen sammanträdde på tisdagen i Domsalen, Rådhuset. Här är en sammanfattning av några av de beslut fattades.

Uppställningsplatser för husbilar nedanför Jamtli

I ett medborgarförslag föreslås att en del av platsen mellan Storsjön och järnvägen nedanför Jamtli ska göras till en uppställningsplats för husbilar. I medborgarförslaget föreslås också att det ska finnas toaletter i anslutning till platsen och att det skapas möjlighet att tömma latrin- och gråvattentankar samt att det ska vara möjligt att fylla på vatten. Politikerna i Kommunstyrelsen beslutade enhälligt på tisdagen att det från och med i sommar ska finnas avgiftsbeslagda ställplatser för minst åtta fordon enligt basutbudetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och att det ska finnas möjlighet att tömma latriner på platsen. Kommunstyrelsen avslog dock delen i förslaget som avser anläggandet av toaletter.

Längre öppettider på krogen

Moderaten Joel Nordkvist har i en motion föreslagit att krögarna som är verksamma inom Östersunds kommun ska ha möjlighet att servera alkohol längre än till klockan 02.00 som det är i dag. Nordkvist har också föreslagit att ansvaret för serveringstillstånden ska ligga under Miljö- och samhällsnämndens ansvar i stället för under Socialnämnden.

Politikerna i Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen, efter ett yrkande av Anders Edvinsson (S), att kommunen ska göra en översyn av kommunens riktlinjer för serveringstillstånd med fokus på möjlighet till serveringstider fram till klockan 03.00 för stadigvarande tillstånd och tillstånd för uteserveringar till klockan 00.00. Kommundirektören fick också i uppdrag att utreda var i den kommunala organisationen handläggningen av serveringstillstånd ska hanteras. Både översynen av riktlinjerna och utredningen vilken nämnd som ska ansvara för serveringstillstånden ska vara klara den 30 maj i år.

- Det är glädjande att de krögare som så önskar redan i sommar kan ges möjlighet till längre öppettider på sina restauranger och uteserveringar i Östersund. Det är viktigt för stadens attraktionskraft, för utvecklingen av stadskärnan och inte minst för att skapa ett mer harmoniskt nattliv, säger Joel Nordkvist.

- Jag är glad att vi kunnat komma överens i politiken om att prova en utökad serveringstid för de krogar och restauranger som vill. Vi har också beslutat att detta ska prövas och att vi ska få en återkoppling efter en tid hur det fungerar, säger Anders Edvinsson.

Det är Kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om motionen.

Jobbtorget

Joel Nordkvist har också i en motion föreslagit att kommunen ska införa ett så kallat jobbtorg där näringsidkare kan mötas förutsättningslöst för att föra personer i utanförskap och arbetslöshet närmare sysselsättning och därmed till egenförsörjning. Kommunstyrelsen avslog motionen, men skickade motionen till det nybildade integrationsutskottet för hanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ÖFK

Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) var till tisdagens kommunstyrelsesammanträde inbjuden för att berätta mer om sitt pågående arbete, sina framtidsplaner och sina visioner.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen