Publicerad 2017-03-19

Thomée åter i trafik i sommar

Renoveringen av S/S Thomée är snart färdig. Till sommaren hoppas kommunen att fartyget åter ska trafikera Storsjön.

Ångbåten Thomée ligger vid kajen med hamnen och Frösön i bakgrunden

Renoveringen av Thomée, som K-märktes 2007, har pågått i tre år. Bland annat har ångarens motorutrymme och akterdelen byggts om, en dieselmotor på 300 hk har tillkommit och interören har fräschats upp med sittplatser för passagerare. Att motorn byts ut innebär samtidigt att Thomée blir M/S, dvs Motor Ship, istället för S/S, Steam Ship.

Men ännu återstår visst arbete innan Thomée återigen kan trafikera Storsjön. Det handlar bland annat om möbeltapetsering, visst snickeri och arbete med hydraliken. Dessutom ska elsäkerheten ses över och ångaren som trafikerat Storsjön sedan 1880 ska besiktas enligt gällande regler och lagar.

Trots att det återstår en del arbete hoppas Östersunds kommun, som äger Thomée, att ångaren ska vara i drift i sommar. Under Kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen svarade AnnSofie Andersson och kommundirektör Anders Wennerberg på två interpellationer (frågor) från politikerna Lennart Ledin (L) och Ove Isacsson (M).

- Tanken är att renoveringsarbetet ska vara färdigt i slutet av juni och att den första turen med passagerare ombord ska kunna genomföras kring den 1 juli, säger Anders Wennerberg.

Nästa steg i arbetet med att sätta Thomée i trafik är att hitta någon som vill drifta fartyget.

- Inför annonseringen ska synpunkter inhämtas från Thomées vänner, Jamtli, Kommunstyrelsens arbetsutskott och Visit Östersund. Även andra orter med liknande verksamheter ska kontaktas, tillexempel M/S Gustaf Wasa och S/S Engelbrekt, båda i Siljan, säger Anders Wennerberg.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen