Publicerad 2017-03-16

Så blir budgetramarna 2018

Nästa år ska Östersunds kommun spara 104 miljoner kronor. Det beslutade ett oenigt Kommunfullmäktige på torsdagen.

I höstas tog kommundirektören i Östersunds kommun initiativ till att inleda ett arbete för att hitta besparingar, effektiviseringar och kostnadsjusteringar motsvarande 150 miljoner kronor för 2018. Efter en arbetsprocess har kommundirektören tillsammans med örvaltningscheferna och deras medarbetare vridit och vänt på kostnader och inkomster för att hitta lämpliga besparingar. Resultatet blev ett förslag med att minska nämndernas budgetramar med totalt 164 miljoner kronor.

När Kommunstyrelsen i februari fattade beslut om de ekonomiska ramarna valde den politiska majoriteten att minska ramarna med 104 miljoner kronor. Oppositionen valde att avstå från att delta i beslutet eftersom de inte hunnit läsa in sig på majoritetens förslag.

Under torsdagens Kommunfullmäktigesammanträde yrkade oppositionen på att gå på tjänstemännens besparingsförlag.

Efter en lång politisk diskussion beslutade Kommunfullmäktige att budgetramarna i de kommunala nämnderna och styrelserna nästa år får 104 miljoner kronor mindre att röra sig med nästa år. Oppositionen reserverade sig mot beslutet.

Nu börjar nämndernas och styrelsernas arbete med att fatta beslut om hur verksamheterna ska få plats i de beslutade budgetramarna för att återkomma till budgetberedning i juni.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen