Publicerad 2017-03-14

Ja till detaljplan industriområde Midskog

Kommunens mark- och exploateringsavdelning har gjort bedömningen att fastigheten Lillsjöhögen 2:10, som ligger i höjd med byn Lillsjöhögen tre kilometer norr om riksväg 87, är attraktiv för etablering av serverhallar och annan elkrävande verksamhet. 

Området är 150 hektar stort och beräknas kunna rymma tio serverhallar i den storlek som Facebook tidigare visat intresse för att lägga i Östersund.

Därför har mark- och exploateringsavdelningen ansökt om att upprätta en detaljplan för fastigheten, vilket också har gjorts. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Nio skriftliga yttranden har kommit in till kommunen.

Under ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde under tisdagen sa politikerna ja till detaljplanen. På torsdag kommer Kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga beslutet om detaljplanen.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-14

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen