Publicerad 2017-01-04

Med anledning av bygglovsprocessen för Attefallshus i Lit

Under de senaste dagarna har det pågått en diskussion i både sociala medier och lokalmedia om bygglovsärendet på fastigheten Söre 5:83 i Lit där Östersundshem vill bygga Attefallshus. Östersunds kommun vill därför göra ett antal förtydliganden.

Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun har beviljat Östersundshem ett tillfälligt bygglov som gäller i fem år. Området är enligt gällande detaljplan från 1944 avsett för just bostäder och det ska därför finnas uppenbar risk för liv och hälsa för att kommunen inte ska bevilja bygglov. Det har funnits industriverksamhet på den aktuella fastigheten. Men kommunens samlade bedömning var, i samband med att bygglovet beviljades, att det inte fanns någon uppenbar risk för liv och hälsa.

Karta

Utifrån Östersunds kommuns kartunderlag är det 20 meter från de planerade Attefallshusen till fotbollsplanen. Enligt kartan går det en väg mellan de planerade bostäderna och planen. Men i verkligheten har det visat sig att den vägen går längre norrut och att även fotbollsplanen är förskjuten norrut utbredd över tre fastigheter. Det gör att det reella avståndet mellan fotbollsplanen och den närmsta stugan blir tre meter.

karta

- Vi får in närmare 1000 byggärenden varje år. Vi kan omöjligt besöka alla fastigheter där privatpersoner och organisationer söker bygglov. Jag och mina handläggare utgår självklart från att kartorna stämmer, säger Lars Andersson, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anledningen till att grannarna till Söre 5:83 inte är tillfrågade att lämna synpunkter innan
bygglov har beviljats beror på att plan- och bygglagen inte kräver det, eftersom det är 4,5 meter till närmaste granne och att åtgärden följer detaljplanen som medger bostäder.

Finns fler idrottsplatser

Det har också florerat uppgifter om att Kommunfullmäktige har beslutat att det ska
byggas en aktivitets- och naturpark på det aktuella området. Det stämmer inte. Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014 att kommunen ska utreda framtida utveckling av området. Ingen nämnd har ännu fått i uppdrag att göra det, och utredningen får visa vad området ska användas till; bostäder, lekytor eller annat. I dagsläget är marken planerad för bostäder.

Vatten- och avloppsledningarna som nu byggs ut i området var planerade oavsett Attefallshusen. Tanken var att Vatten Östersund skulle bygga ut systemet under hösten 2017 och under den första delen av 2018 eftersom de nuvarande ledningarna inte är tillräckligt bra. I samband med bygglovet tidigarelades utbyggnaden.

Avslutningsvis är den aktuella fotbollsplanen, som gränsar till platsen där Attefallshusen är
planerade, inte den enda idrottsanläggningen i Lit – vilket felaktigt har påståtts i sociala medier. Hårkvallen, som ligger omkring en kilometer fågelvägen från Söre 5:83, är en fullt utrustad elvamannaplan med tillgång till omklädningsrum.

Bygglovet är överklagat av flera privatpersoner till länsstyrelsen.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-01-04

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen