Serveringstillstånd, alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Socialnämnden ansvarar för hantering av serveringstillstånd samt för hantering av anmälan om försäljning av tobak och folköl. För receptfria läkemedel är det Läkemedelsverket som har tillsynen och anmälan för försäljning ska göras direkt dit. Tillståndsenheten har ansvaret för kontroll av receptfria läkemedel hos försäljarna.

Socialnämnden har också tillsynsansvaret genom tobakslagen över att rökning inte sker i offentliga lokaler och lokaler där allmänheten har tillträde. Exempel är i skolor, hälso- och sjukvårdslokaler, inrikes kollektivtrafik och restauranger. Dessutom på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Kontakt med Tillståndsenheten

Alla nya restauratörer med frågor gällande serveringstillstånd samt övriga frågor (exempelvis om tobaksförsäljning) hänvisas till kommunens kundcenter. Alla som redan har en etablerad kontakt är välkomna att vända sig direkt till tillståndsenheten. Kontaktuppgifter finns på alla utskick.

Drog- och alkoholpolicy

Kommunens inställning till alkohol och andra droger är entydigt. Bruk av alkohol och alla former av droger ska minska. Genom en begränsning minskar även dess skadeverkningar i samhället. Grundsatsen för all alkoholförsäljning är ordning och nykterhet.
Kommunens policy för alkohol och drogerPDF

Söka serveringstillstånd

Enklast är att ansöka via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går också bra att använda en vanlig blankett, som du hittar på sidan för kommunens e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Där finns alla blanketter för ansökan och anmälan inom området.

Ofta ska även andra handlingar bifogas ansökan, se lathund för respektive ansökan bland dokumenten längre ned på sidan.

Kopia på betald avgift ska bifogas ansökan/anmälan.

När behövs tillstånd?

Ett tillstånd behövs om servering av vin, starköl, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker sker mot ersättning. Det gäller även inom slutna sällskap.

Serveringstillstånd krävs inte för servering av privat karaktär som anordnas
a) utan vinstintresse och b) i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker och c) vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer och d) utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
Exempel på detta kan vara bröllop, 50-årsfest eller jubileumsfest.

Vid försäljning eller servering av "folköl" behövs inget tillstånd, dock måste en anmälan göras, Ett tillräckligt matutbud är också ett krav för att försäljning eller servering ska tillåtas.
klicka här för att hämta anmälningsblankettenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer sedan?

När ansökan inkommit och ärendet utretts fattas beslut i Socialnämnden. Tillstånd ges när lagens och kommunens krav är uppfyllda. Hänsyn tas till sökandens och serveringsställets lämplighet samt till problem som serveringen kan leda till, ur alkoholpolitisk synvinkel.

Handläggningstiden från komplett ansökan till ett färdigt förslag för beslut för ett stadigvarande serveringstillstånd är sex veckor. Ett tillfälligt tillstånd till allmänheten för upp till sex dagar beslutas inom en månad. Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap beslutas inom tio dagar. Kom ihåg att ansöka i god tid!
Servicedeklaration serveringstillståndPDF

Överklaga beslut

Om den som fått beslutet är missnöjd med det beslut som Socialnämnden fattat, kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten i Härnösand.
I överklagandet ska följande information finnas:

  • vilket beslut som överklagas
  • varför du/ni anser att beslutet är oriktigt, och ange också hur beslutet ska ändras
  • vem som överklagar beslutet

Beslutet skall vara undertecknat.

Överklagandet skickas till:

Östersunds kommun, Socialnämnden, 831 82 Östersund

Du har rätt att få hjälp att överklaga beslut. Vill du ha hjälp eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig till tillståndsenheten.

Serveringstillståndets giltighet

Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen.

Tillsyn

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet.

Med en väl fungerande lagstiftning har samhället möjlighet att kontrollera hanteringen av alkohol i samhället och särskilt begränsa tillgängligheten till alkohol i vissa miljöer och sammanhang. Det är särskilt angeläget att regelverket ger barn och unga det skydd de behöver.

En viktig förutsättning för den restriktiva alkoholpolitiken och skyddet för folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll av att lagar och regler följs. För kontrollen av den direkta åtkomsten till alkohol-drycker, vid sidan av Systembolagets försäljning, är kommunernas och polisens tillsyn av serveringsverksamhet och av folkölsförsäljning centrala.

Kommunen har, tillsammans med Polismyndigheten även ansvar för hur tobakslagen följs hos detaljhandeln.

Tipsa kommunen


Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2016-09-28