Starta ny livsmedelsverksamhet

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet eller ta över en gammal måste du registrera det hos kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning senast två veckor innan du ska starta.

När du registrerat en ny verksamhet kommer kommunens livsmedelsinspektörer på ett första tillsynsbesök hos dig inom 30 dagar från att du startat din verksamhet. Syftet med registreringen och det första besöket är att kommunen ska känna till din verksamhet och att vi ska kunna planera våra livsmedelskontroller.

Förbered dig genom att skaffa dig kunskap

Det allra viktigaste du kan göra innan du börjar är att se till så du har goda kunskaper i livsmedelshygien. Det skapar förutsättningar för att du ska kunna servera säkra livsmedel utan risk för dina kunders hälsa.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mycket information om livsmedelshygien, märkning av mat, regler för olika slags livsmedel, vägledningar och riktlinjer och mycket mer.

Vad behöver jag göra om jag ska starta en livsmedelsverksamhet?​

Du måste registrera din verksamhet hos kommunen senast två veckor innan du ska starta. För vissa typer av livsmedelsverksamheter, till exempel slakterier, mejerier, äggproducenter och andra så kallade animalieanläggningar, kan du också behöva ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Om du är osäker på om din verksamhet behöver godkännas eller bara registreras kan du kontakta oss för rådgivning. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner.

Skaffa dig de kunskaper som behövs​

Det första du bör göra när du ska komma igång med din verksamhet är att se till så du har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien för att klara de krav som livsmedelslagstiftningen ställer på verksamhetutövare inom livsmedelsbranschen. Du måste också se till att den lokal som du tänkt använda är lämplig för den verksamhet du tänkt dig, till exempel att det går att hålla rent och förvara livsmedlen på rätt sätt.

Du kan läsa mer om vilka krav livsmedelslagstiftningen ställer på dig som livsmedelsföretagare och din lokal på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats. Klicka på "Livsmedelsföretag".

Registrera ny verksamhet, kostnad

För att registrera att du ska starta en ny livsmedelsverksamhet ska du fylla i och skicka in en anmälan om registrering till oss senast två veckor innan du ska påbörja verksamheten. Fyll i den blankett som är aktuell för din verksamhet.

Registreringsblanketten ska ha kommit in till oss senast två veckor innan du ska starta. Om du startar din verksamhet för tidigt bryter du mot lagen och riskerar åtal.

Tänk på att inte anmäla om du inte är helt säker på att verksamheten verkligen kommer att bli av. När du skickar in en anmälan om registrering till oss får du betala kostnaden för registrering och riskklassning även om du sedan inte startar.

Vad kostar registreringen?​

Kostnaden för själva registreringen är för 960 kronor (taxa för 2016). Det motsvarar vår arbetskostnad för att handlägga din registrering.

När du registrerar din livsmedelsverksamhet hos kommunen gör vi samtidigt en bedömning, en så kallad riskklassning, för din verksamhet. Då beslutar vi om hur många timmar per år vi kommer att lägga på att kontrollera din verksamhet. Antalet timmar beror bland annat på hur stora riskerna och omfattningen av verksamheten är.

När du skickat in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet får du därför en faktura på registreringsavgiften, 960 kr, plus avgiften för den årliga kontrollen, som varierar beroende på hur mycket tid vi bedömt att vi behöver lägga på din verksamhet.

Exempel: vi får in en anmälan om registrering av ett café och tar ett beslut om årlig kontrolltid på två timmar. Du får en faktura på registreringsavgiften, 960 kr, plus avgift för två timmars kontrolltid, 2 x 1 240 kronor. Totalt kostar det 3 440 kr.

Ta över någon annans verksamhet

Om du ska ta över någon annans livsmedelsverksamhet ska du registrera det hos kommunen. Du registrerar ägarbytet på samma sätt som om du skulle registrera en helt ny verksamhet. Läs mer om hur du gör för att registrera en livsmedelsverksamhet eller ansöka om godkännande längre upp på sidan.

Läs mer om att ändra eller överlåta en livsmedelsverksamhet.

Sidan uppdaterad 2016-03-11