Minska matsvinnet!

Varje år slängs 120 000 ton mat i svenska restauranger och storkök. Förutom att det kostar massor av pengar så förbrukar vi också energi, vatten och mark i onödan när vi slänger mat. Här får du som har en livsmedelsverksamhet information om hur du kan minska matsvinnet.

Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat säljas eller ätas om den hanterats annorlunda.

En del av Östersunds kommuns tillsyn i livsmedelsverksamheter är att informera och stödja restauranger, storkök, caféer och andra verksamheter i att minska sitt matsvinn.

Fem smarta tips för minskat matsvinn

Om vi låter maten hamna i magarna istället för i soptunnorna sparar vi inte bara pengar, utan bidrar även till hållbarhet.

Det allra viktigaste du kan göra är att förebygga att avfallet uppstår, genom bland annat att planera menyer smart och att ha bra rutiner för att minska matsvinnet. Men det finns också andra enkla åtgärder som kan göra stor skillnad.

Läs Livsmedelsverkets fem tips för mindre matsvinn i storkökPDF

Vad kan jag göra i min verksamhet?

Olika typer av livsmedelsverksamheter har olika förutsättningar och olika problem med matsvinn. Här kan du klicka dig vidare till den roll som gäller dig och få specialanpassade tips på hur du kan spara pengar och miljö genom minskat matsvinn.

Förskolor och skolor

De vanligaste orsakerna till matsvinn i förskolor och skolor är att det är svårt att beräkna rätt mängd mat, det lagas för många portioner eller fel portionsstorlekar och att kommunikationen om från- och närvaro fungerar dåligt.

Dåliga råvaror och brist på förvarings- eller tillagningsmöjligheter för att kunna laga i omgångar och ta tillvara på matrester på ett säkert sätt kan också bidra till matsvinn.

Att matsalsmiljön är stressig eller bullrig kan också vara ett problem, eftersom det minskar matron och gör att barnen och eleverna äter sämre.

Du som jobbar i förskola eller skola kan, oavsett om du ansvarar för maten eller inte, hjälpa till att påverka för att få ner matsvinnet:

Det här kan du göra:

  • arbeta förebyggande direkt i köket med matsvinnet, gärna tillsammans med barnen.
  • se till att frukt och grönsaker förvaras i kylskåp, så håller de längre.
  • Kylskåpstemperaturen bör vara 4-5 grader för bättre hållbarhet.
  • låt matsvinnet vara en del av pedagogiken genom att integrera det i undervisningen inom matematik och naturvetenskapliga ämnen, eller hem- och konsumentkunskapen till exempel.
  • se till att frånvarohantering utformas på ett sådant sätt att kökspersonalen kan anpassa måltiderna efter antalet ätande.
  • om du ansvarar för schemaläggning kan du påverka genom att se till så eleverna får matro - det är viktigare än du tror även för matsvinnet!
  • lyft frågan om förvarings- och tillagningsmöjligheter i din skola eller förskola, kanske kan ni med enkla åtgärder skapa möjligheter för att kunna laga mat i omgångar eller ta tillvara på matrester på ett säkert sätt.
  • Återkoppla till kökspersonalen eller den som planerar menyn om maten på förskolan eller skolan inte är anpassad till matgästen vad gäller till exempel konsistens.
  • Ordna så kallade pedagogiska måltider, där ni går igenom och visar vad maten innehåller, vilka råvaror den är lagad av och var de kommer ifrån. Forskning har visat att barn är mer benägna att äta upp maten om de har god kännedom om vad den består av.

Att arbeta aktivt med att minska matsvinnet kan få stor effekt, och följden av den rejäl kostnadsbesparing som det kan medföra kan till exempel vara att det blir möjligt att istället köpa in råvaror av högre kvalitet.

Fler tips kommer!

Den här sidan är under uppbyggnad, och utökas allt eftersom med fler matsvinnstips anpassade efter olika typer av verksamheter.

Sidan uppdaterad 2017-02-23