Sopor i företag

Alla företag som äger sin fastighet ska ha ett sopabonnemang hos oss. Företag som hyr sina lokaler bör avtala med sin hyresvärd hur sophanteringen i fastigheten ska fungera. Från företag hämtar vi Sopor till förbränning och Matavfall. Finns abonnemang för Sopor till soptipp (Rest-/Deponiavfall) hämtar vi det också.

Detta hämtar vi:

Sopor till förbränning

Heter också Brännbart. Det kan vara:

 • Diskborstar
 • Förpackningar - kladdiga
 • Pennor
 • Kuvert
 • Post it-lappar

Matavfall

Till exempel:

 • Matrester
 • Kaffefilter och thépåsar
 • Hushållspapper och servetter
 • Komposterbara engångstallrikar, -muggar och -bestick

Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er!

Sopor till soptipp

Heter också Deponiavfall eller Restavfall och är i stort sett bara:

 • Dricksglas
 • Fönster- och spegelglas
 • Elsäkringar
 • Keramik
 • Porslin, sanitets- mm
 • Mineralull

Vi registrerar alla sophämtningar

Alla kärl för Sopor till förbränning och Matavfall är märkta med en digital id-bricka (en svart plastrundel). Varje tömning av ert kärl registreras digitalt med en avläsare i sopbilen som läser koden i id-brickan och registrerar hämtningen. På så sätt kvalitetssäkrar vi vår sophämtning.

Välsorterat, snyggt och prydligt

Ett soprum ska vara snyggt och prydligt med sorterade sopor i lagom stora kärl. Då blir det trevligare för er att lämna sopor och för oss att hämta. Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er! Förpackningar och tidningar samt Sopor till soptipp (utom stickande och skärande avfall) ska läggas löst i kärlen.

Sortera mer och spara pengar!

För Sopor till förbränning betalar ni per hämtning. Varje tömning registreras och ni betalar sedan bara för det antal tömningar som vi utfört hos er. Har ni flera kärl för Sopor till förbränning kan ni spara pengar så här:

 • Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall
 • Se till att fylla ett kärl för Sopor till förbränning i taget

Då förblir kanske ett kärl för Sopor till förbränning tomt och det tar vi inte ut någon hämtningsavgift för.

Sopavgifter för företag

I avgiften ingår alltid en grundavgift. Till grundavgiften tillkommer hämtningsavgiften som varierar beroende på hur ofta soporna hämtas, hur stora kärlen är och vilka sopor vi hämtar hos er. Soporna hämtas enligt ett fast tömningsintervall.

Undrar du över fakturan? Se Fakturan för VA, sopor och slamtömning

Sopavgifter för företag 2017

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2017. Pris inom parantes är inkl moms.

Grundavgift:

512 (640) kr/år

Hämtningsavgift: Sopor till förbränning

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift

Kärl 140 l

Enligt fast hämtningschema

42 (52) kr/hämtning

Kärl 190 l

Enligt fast hämtningsschema

45 (56) kr/hämtning

Kärl 370 l

Enligt fast hämtningsschema

58 (73) kr/hämtning

Kärl 660 l

Enligt fast hämtningsschema

79 (99) kr/hämtning

 

Avgifter: Sopor till förbränning - Container

Containerstorlek

Avgift kr/år

 

4 m³

2 240 (2 800)

 

6 m³

2 400 (3 000)

 

8 m³

2 560 (3 200)

 

 

 

 

Sopor till förbränning

Hämtningsavgift kr/tömn

+ Behandlingsavgift kr/ton

Enligt fast hämtningsschema

280 (350)

856 (1 070)

Extra/Beställd hämtning

731 (914)

856 (1 070)

Avgiften för utställning och hemtagning av en container är 600 kr/tim (750 inkl moms).

Hämtningsavgift: Matavfall

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift

80 l

1 gång/vecka

718 (898) kr/år

80 l

Var 14:e dag

396 (495) kr/år

140 l

1 gång/vecka

823 (1 029) kr/år

140 l

Var 14:e dag

414 (517) kr/år

190 l

1 gång/vecka

918 (1 147) kr/år

190 l

Var 14:e dag

504 (630) kr/år

Vi kan erbjuda fler alternativ - kontakta oss

Hämtningsavgifter: Sopor till soptipp - rest-/deponiavfall

Kärlstorlek

Hämtningsfrekvens

Avgift

80 l

Var 14:e dag

483 (604) kr/år

80 l

1 gång/månad

246 (307) kr/år

140 l

Var 14:e dag

610 (763) kr/år

140 l

1 gång/månad

301 (376) kr/år

190 l

Var 14:e dag

721 (901) kr/år

190 l

1 gång/månad

352 (440) kr/år

370 l

Var 14:e dag

1 141 (1 426) kr/år

370 l

1 gång/månad

564 (705) kr/år

Vi kan erbjuda fler alternativ - kontakta oss.

Byte av kärl

Behöver du byta kärl till annan storlek kostar det 192 (240) kronor/gång.

Överfullt kärl

Vi tar ut en extra avgift för överfullt kärl. Ligger det sopor utanför kärlet eller ramlar det sopor från kärlet vid en tömning måste en extra tömning göras. En extra avgift på 80 (100) kronor kommer att tas ut för den extra tömningen.
Avgiften tas ut oavsett om det är kompostkärlet eller kärlet för sopor till förbränning som är överfullt.

Felsorterade sopor

Vi tar ut en avgift för felsorterade sopor. En extra avgift på 80 (100) kronor tas ut för grava felsorteringar; exempelvis om det ligger Miljöfarligt avfall i sopkärlen, om kompostkärlet är fyllt med trädgårdsavfall eller om vanliga soppåsar slängs i kompostkärlet.

Extra hämtning

Vid extra hämtning av sopor tar vi ut ordinarie hämtningsavgift samt en framkörningsavgift på 240 (300) kr.
Vi utför extra hämtning inom två arbetsdagar från beställningen.
För extra tömning av container - se tabell ovan.

Lång dragväg

En avgift tas ut då avståndet mellan sopkärlen och sopbilens uppställningsplats är längre än 5 meter. Avgiften beror på hur ofta kärlet töms men är oberoende av kärlets storlek samt avfallsslag.

Avgifter för lång dragväg

Hämtningsfrekvens

Avgift

156 ggr/år

1 100 (1 375) kr/kärl

104 ggr/år

828 (1 035) kr/kärl

52 ggr/år

552 (690) kr/kärl

26 ggr/år

276 (345) kr/kärl

Förpackningar, tidningar och papper

Alla förpackningar av papper och wellpapp, plast - även mjukplast och pallemballage, glas och metall ska sorteras ut och lämnas till återvinning liksom tidningar och kontorspapper. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för att materialet samlas in och återvinns. Vänd dig till deras entreprenörer för att skaffa hämtningsabonnemang eller lämna själv på Mottagningspunkten i Lugnviköppnas i nytt fönster (företagens återvinningsstation)

Läs mer om återvinning av olika förpackningsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kompostpåsar


Östersunds kommun; Renhållning har tidigare sålt kompostpåsar och sopsorteringsutrustning men hänvisar nu till marknaden. Sluta inte, för den skull, att förpacka ert matavfall i kompostpåsar! Det är viktigt att påsarna ni använder för Matavfall är certifierade enligt EN 13432. Om du använder andra påsar förstör det komposteringsprocessen. Försäljare av köks-, städ- eller kontorsutrustning samt byggvaruhus kan ha ett bra utbud av kompostpåsar och annan utrustning för avfall.

Till hushållen delar vi ut kompostpåsar kostnadsfritt men de betalas via hushållens grundavgift.

Soprums-make over

Hur ser det ut i ert soprum eller på er uppställningsplats för sopkärl? Har ni rätt antal kärl för respektive avfallsslag, finns det skyltar och är belysningen bra? Varför inte göra en genomgång och uppfräschning - en soprumsmakeover?

Tillsammans med en av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenörer här i Östersund erbjuder vi ett stort och ett litet make over-paket för soprum. Oftast räcker det med att sätta upp nya skyltar och dela ut information till användarna av soprummet, men ibland kan det behövas en rejäl genomgång av soprummets funktionalitet.

Mini make over

Behövs det bara en liten uppfräschning? Vi ger råd via telefon eller e-post. Vi skickar skyltar och dekaler och alla användare får en skräddarsydd information om just ert soprum.

Total make over

Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Alla användare får en skräddarsydd information om just er sophantering. Vi erbjuder också en informationsträff om sopsortering för alla användare av soprummet.

OBS! Det är bara fastighetsägare eller ansvarig på ägarens uppdrag som kan beställa en soprums-make over.

Kontakta oss för en soprums-make over!

Sidan uppdaterad 2017-04-28