Avfall och återvinning för företag

Detalj: en bilmekaniker skruvar i en bil

Alla som bor i, arbetar i, studerar i eller besöker Östersund ska sortera sina sopor enligt våra lokala föreskrifter för avfallshantering. Företag kan själva välja hur de vill bli av med sitt verksamhetsavfall samt förpackningar och papper. Du, som företagare, kan själv frakta en hel del avfall till åter­vinning eller så skaffar du hämtnings­abonnemang hos något av de återvinningsföretag som finns i Östersund.

Endast för Sopor till förbränning och Matavfall; sopor som uppstår varje dag där människor vistas (motsvarande de sopor som uppstår hemma) är företagen skyldiga att ha ett abonne­mang hos kommunen (om man inte hyr sin lokal och fastighetsägaren har ett abonnemang).

Hur man än väljer att hantera sitt avfall; se till att göra det på ett smart och miljöriktigt sätt. Det blir oftast den bästa affären i längden!

Är du osäker på hur du ska sortera? Ta hjälp av vår sopsorteringsguide A - Ö

Företag slänger sopor - privatpersoner får betala

Företag får inte lämna avfall på återvinningscentralerna. Ändå är det många företag som gör det. Återvinningscentralerna bekostas via hushållens grundavgifter. Det är alltså alla som bor i Östersunds kommun som, med sina skattade pengar, får betala för det avfall som företag lämnar "gratis" på återvinningscentralerna.

"Allting brinner..."

"Allting brinner, det är bara en fråga om temperatur." Det är ett vanligt argument mot att sopsortera men också namnet på vår kampanj för sopsortering där vi vill förklara hur tokigt det är att säga att "allting brinner".

Jorden står i brand med texten "Allting brinner. Det är bara en fråga om temperatur"

Om du slänger allt i soppåsen eldar du upp jordens resurser. Du slösar med råvaror och energi och du ökar utsläppen av växthusgaser.

 • När du lämnar dina förpackningar till återvinning spar du energi trots transporterna; det går åt mindre energi att återvinna än att framställa nytt material.
 • Var tredje pappersförpackning som finns i din butik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Genom att återvinna pappersförpackningar sparar du 77 % av den energi som skulle ha gått åt vid nyproduktion.
 • 4 av 5 tidningar återvinns. Genom att återvinna en dagstidning spar du lika mycket energi som går åt till att brygga 38 koppar kaffe.
 • Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten.
 • Fyra procent av världens oljekonsumtion går till plasttillverkning och av det går en stor del till förpackningar, i Europa hela 40 procent. Ett kilo återvunna plastförpackningar minskar koldioxidutsläppen med 2 kilo jämför med tillverkning av ny plast.
 • Av återvunna mjuka plastförpackningar görs bland annat bärkassar, sopsäckar och kabelskydd.
 • Ett kilo återvunna hårda plastförpackningar kan bli 84 blomkrukor.
 • Att återvinna stål sparar motsvarande 75% av den energi som krävts för nyproduktion.
 • Att återvinna aluminium sparar motsvarande 95% av energin!
 • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya Volvo-bilar. Varje år!
 • Om alla sorterar ut alla plåtburkar och lämnar till återvinning kan den sparade energin värma upp cirka 5 400 villor under ett år.
 • Återvinning av glas sparar 20 % av energin som skulle ha behövts för att tillverka glas ur nya råvaror.

Om du slänger allt i soppåsen eldar du upp dina pengar. Genom att sortera dina sopor betalar du aldrig dubbelt för sophanteringen.

 • Cirka 7 500 ton förpackningar, tidningar och matavfall slängs felaktigt i våra soppåsar varje år och åker med långtradare till förbränning i kraftvärmeverket i Sundsvall. Felsorteringen kostar 5 miljoner kronor varje år; en kostnad som finns med på din sophämtnings- eller hyresräkning.
 • Varje gång du köper en vara betalar du några ören för att förpackningen ska återvinnas. Du behöver bara lämna den till återvinning. Men om du istället slänger förpackningen i soppåsen måste du betala oss (direkt eller via hyran) för att vi ska hämta den och skicka den till förbränning. Bor du i lägenhet och har kärl för förpackningar i soprummet betalar du för den extra servicen via hyran. Om du ändå slänger förpackningen i soppåsen har du betalat tre gånger för att bli av med den och den återvinns ändå inte, utan eldas upp istället.
 • Du behöver inte slösa varmvatten och diska förpackningarna - det räcker med att skölja ur med kallt vatten.
 • Vare sig du bor du i villa eller i lägenhet i Östersunds kommun har du numera behovsanpassad sophämtning. Det ger dig möjlighet att sänka dina kostnader för sophantering genom att sortera dina sopor.

Det är skillnad på att sopsortera och att sopsortera.
Att sortera ut allt matavfall och alla förpackningar - det kallar vi att sopsortera.

 • Östersundsbornas soppåsar innehåller knappt något miljöfarligt alls! Vi är bland de bästa i landet att slänga exempelvis kemikalier, lösningmedel, elektronik och glödlampor på rätt ställe!
 • Drygt 40 % av östersundsbornas soppåsar utgörs av förpackningar och tidningar som skulle ha kunnat gå till återvinning.
 • 20 % av östersundsbornas soppåsar utgörs av matavfall som skulle ha kunna komposteras på Gräfsåsens avfallsanläggning.
 • Alla plastförpackningar; både hårda och mjuka, ska sorteras ut och lämnas till återvinning.
 • Glasburkar och glasflaskor ska lämnas på en återvinningsstation. Lämnas de som glas på någon av kommunens återvinningscentraler går de inte till återvinning. De hamnar på soptippen.

Se filmerna om hur förpackningar återvinnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sophämtning vid storhelger

Oftast hämtar vi sopor ändå men vid vissa storhelger byter vi hämtdagar så att vår personal också kan vara ledig samtidigt som vi försöker ge så bra service som möjligt.

Helger under 2017

Påskhelgen

Långfredag 14 april och Annandag påsk måndag 17 april:
Sophämtning som vanligt.

Valborg och Första maj

Måndag 1 maj: Sophämtning som vanligt.

Kristi himmelsfärdshelgen

Kristi himmelsfärdsdag torsdag 25 maj och klämfredagen 26 maj:
Sophämtning som vanligt.

Nationaldagen

Tisdag 6 juni: Sophämtning som vanligt.

Midsommar

Ingen sophämtning på midsommarafton 23 juni. Villahushåll som har ordnarie sophämtning fredagar; udda vecka får soporna hämtade på torsdagen den 22 juni. Flerbostadshus och verksamheter får soporna hämtade under senare delen av midsommarveckan.

Allhelgonahelgen

Allhelgonaafton den 3 november: Sophämtning som vanligt.

Jul och nyår

______________________

Om röda dagar eller helgaftnar infaller måndag till fredag är grundregeln att vi hämtar sopor som på en vanlig vardag. Undantagna är midsommarafton, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Fakturan för VA, slam och sopor

Är du kund hos Vatten Östersund och Renhållning får du en gemensam faktura med alla avgifter för sopor, slam, vatten och avlopp.

När kommer fakturan?

Grundregeln är att kunder med en årskostnad för sopor, slamtömning och VA som understiger 12 000 kr får fakturan en gång per kvartal. Kunder med en årskostnad som överstiger 12 000 kr får sin faktura varje månad. Hushåll tillhör oftast första kategorin medan företag tillhör den andra.

Villahushåll
Till de flesta villahushåll skickar vi fakturan varje kvartal. Fakturan skickas ut i slutet av februari, maj, augusti och november. Den förfaller alltid den sista i månad 3 varje kvartal, det vill säga för villahushåll i mars, juni, september, och december.

Flerbostadshus och företag
Dessa kunder tillhör oftast kategorin med en årskostnad som överstiger 12 000 kr och får sin faktura varje månad. Fakturan ska betalas den sista i den månad tjänsterna avser.

Fritidshusägare
För fritidshus kommer fakturan bara en gång per år, med förfallodatum den sista december.

Har du förlagt eller åkt ifrån fakturan?

Om du inte har tillgång till din faktura när du ska betala den kan du kontakta oss så får du kopia eller fakturauppgifter. Ring eller beställ fakturakopia härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter du inte känner igen?

Innehåller fakturan avgifter som du inte förstår eller känner igen?

Påminnelseavgift

Har du glömt att betala fakturan skickar vi en påminnelse cirka tolv dagar efter förfallodagen och vi tar ut 60 kr i påminnelseavgift på nästa faktura.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas tidigast 21 dagar efter förfallodagen. Vi tar ut en avgift på 180 kr på nästa faktura. Om betalning inte sker trots inkassokrav, så går fakturan vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vattenabonnenter riskerar också att få sitt vatten avstängt. Vi hanterar krav enligt §5 i Inkassolagen.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura. Vi hanterar dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen med gällande referensränta + 8%.

E-faktura

Vill du slippa få pappersfakturor med posten och istället få elektroniska fakturor? Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med e-faktura. Det är ett enkelt sätt att betala dina fakturor på.

E-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Du kan ta hand om dina fakturor var du än är, allt du behöver är en dator alternativt "smart" mobiltelefon uppkopplad till internet och din bankdosa.


Så här går det till
När du loggat in på din internetbank ser du om du fått någon faktura. Klicka på fakturan så visas den i sin helhet. Du ser vem fakturan kommer från, beloppet samt förfallodag. Kontrollera att allt stämmer och godkänn med ett klick och fakturan betalas automatiskt på förfallodagen.


För att få E-faktura gör du så här
1. Logga in på din internetbank
2. Klicka till "Anmälan e-faktura/elektronisk faktura"
3. Sök efter Östersunds kommun och följ anvisningarna

Autogiro

Vill du betala din faktura via autogiro? Då dras beloppet automatiskt från ditt konto på rätt dag. Autogiro kan kombineras med e-faktura.

Beställ medgivandeblankett för autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-04-13