Olika aktiviteter

På Navigatorcentrum erbjuder vi dig olika aktiviteter för att du ska komma närmare arbete eller utbildning. Tillsammans med din coach planerar du vilken aktivitet som är lämplig för dig.

START-programmet

Två ungdomar sitter vid ett bord och dricker kaffe och skrattar

START är ett 4-veckors program för dig mellan 15 och 25 år. Vi har gruppintag cirka 7 gånger per år och håller till i våra lokaler på Kyrkgatan 49. START är en del av projektet UVAS (Ungdomar som varken arbetar eller studerar).

Europeiska unionens flagga - Europeiska socialfonden

Upplägg

Genom START ger vi dig viktiga redskap, verktyg och kunskaper som du kan ta med dig på vägen mot arbete eller utbildning. Vi börjar varje dag klockan 9 med frukost och gruppaktiviteter fram till lunch. Därefter har du din egen planering tillsammans med oss.

Aktiviteter

Vi arbetar med jobbsökning, lyssnar på intressanta föreläsare samt åker på studiebesök till arbetsgivare eller utbildare. Du får hjälp att skriva ett CV och personligt brev, träffa studievägledare och andra för dig viktiga personer. Dessutom är chansen stor att du får med dig bättre rutiner, hittar trevliga kompisar och får ett bättre självförtroende och självkänsla.

Enskild planering

Du får en egen handledare. Tillsammans kartlägger vi dina behov, styrkor och önskemål och pratar om vad du vill åstadkomma framöver. Målet är att du ska komma ut på arbetsmarknaden eller till studier. Det kan vara att du får en praktikplats, en ungdomsanställning eller börjar studera.

För mer information

Kontakta START-programmets coacher:

Porträttbild på Birgitta Kaskmaa

Birgitta Kaskmaa

Coach/utbildnings-ledare START-programmet

072-227 80 82


Porträttbild på Anette Jäderfeldt

Anette Jäderfeldt

Coach/utbildnings-ledare START-programmet

063-14 39 05
073-461 44 64

Praktikplats

Två killar står med en handledare vid en maskin

På Navigatorcentrum stödjer vi dig i att hitta en praktikplats som passar dina önskemål och behov.

Nya erfarenheter

En praktikperiod kan ge dig en chans att pröva hur det skulle vara att jobba i en ny bransch. Det kan ge dig den arbetslivserfarenhet som ofta behövs för att få en anställning i branschen, eller fungera som en upplärningsperiod hos företaget innan anställningsavtalet skrivs under.

Utveckling

Praktiken är till för att utveckla dig både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Du får en chans att visa upp dig hos tänkbara arbetsgivare och på så sätt öka chansen till en anställning. Målet kan också vara att du får lära dig mer om en bransch du är intresserad av eller att du får utöka ditt sociala nätverk.

Unga i huset

Unga i huset är en daglig verksamhet för dig som är inskriven på Navigatorcentrum. Vi erbjuder tio till tolv platser i våra lokaler på Kyrkgatan 49.

Basbehov

Vi arbetar mycket med "basen" vilket innebär att ha rutiner runt sömn, mat, rörelse, motion, frisk luft, dagsljus och glädje. Det gäller att ta hand om sig bra. Grunden för att finna, få och behålla ett arbete eller orka studera är att ha en bra bas att stå på. Därför arbetar vi mycket med hälsofrågor.

Det här får du göra hos oss

Hos oss får du delta i stimulerande aktiviteter samt åka på inspirationsbesök till olika platser, företag och organisationer. Tiden hos oss bygger mycket på vad du som deltagare är intresserad av och vill göra. Ingenting är omöjligt!

Grupp- och individuell utveckling

Vi arbetar både i grupp och individuellt utifrån dina önskemål och din förmåga. Genom att delta i aktiviteter tillsammans med andra och ta del av individuell handledning får du möjligheten att definiera dina styrkor, finna din kreativitet och konkretisera dina planer för att komma närmre arbetsmarknad eller studier. Vårt mål är att du efter avslut på Unga i Huset ska kunna gå vidare till praktik, studier eller annan lämplig verksamhet.

Mer information

Kom på ”drop-in” på Navigatorcentrum så berättar vi mer om hur du går till väga för att delta i Unga i Huset. Du kan också ta kontakt direkt med Unga i Husets handledare Birgitta och Lovisa. Om du redan är inskriven på Navigatorcentrum kan du anmäla intresse till din coach.


Porträttbild på Jennie Nordin

Jennie Nordin

Handledare
Unga i huset

Föräldraledig

Porträttbild på Lovisa Jonasson Dagher

Lovisa Jonasson Dagher

Handledare
Unga i huset

070-191 71 99

Ungdomsanställning

Närbild på händer där den ene hjälper den andre att måla naglarna
En ungdom iklädd kommunkläder målar en vägg röd

Om du är mellan 18-25 år och är inskriven på Navigatorcentrum har du möjlighet att under sex månader få en betald praktik.

Inom kommunens verksamhet

Arbetsplatserna finns inom kommunens verksamheter till exempel förskola, skola, vård, städ och renhållning men också inom ideella föreningar. Arbetstiden är som mest 40 timmar per vecka.

Kombinera med studier

Har du inte ett slutbetyg från gymnasiet kan du kombinera ditt arbete med studier upp till 25 %. Det kan innebära att du är på din arbetsplats 30 timmar per vecka och de resterande 10 timmarna läser du en kurs, antingen i klass eller på distans. Du kommer att vara en extra resurs på din arbetsplats och du kommer att få en handledare som lotsar dig in i ditt arbete.

Volontär

En glad kille och tjej står utomhus med campingutrustning
En person i kortbyxor står lutad över arbetsbänkar utomhus

För dig som är mellan 16 och 30 år finns det möjlighet att åka som volontär utomlands genom Erasmus+ och Europeisk Volontärtjänst. Du får chansen att lära dig ett nytt språk och samtidigt få internationell erfarenhet som du kan ha nytta av resten av livet. Du väljer själv hur länge du vill vara borta, dock minst två veckor och som mest 12 månader.

Vilken hjälp kan du få?

Navigatorcentrum kan vara en "sändande organisation" och vi hjälper dig med förberedelser inför resan. Du och din coach har kontakt under hela din utomlandsvistelse. På mottagande organisation har du en handledare som stödjer dig i ditt arbete. Du får också en mentor som är en person utanför organisationen som stödjer dig på ett personligt och socialt plan.

Varför är det bra att vara volontär?

Som volontär får du chansen att uppleva och lära känna ett lands kultur och seder. Det är en möjlighet att utvecklas som människa och uppleva något du kommer att bära med dig under en lång tid framöver. Det är också en möjlighet att få se ett land du är intresserad av, utveckla ett intresse inom ett område och förbättra ditt CV. Du kommer dessutom att få möjlighet att lära känna nya människor. Kort sagt – din tid som volontär är en ovärderlig merit! 

Vad gör en volontär?

Arbete som volontärer brukar göra är att skapa aktiviteter för barn och ungdomar, delta i kampanjer för miljön, skapa affischer och annat infomaterial för organisationen eller dylikt. Volontärer kan också få mer praktiska uppgifter, till exempel renovera och måla hus eller jobba med djur.

Vad kostar det?

Det kostar inget att bli volontär. Under din volontärperiod får du resa, boende, språkundervisning, matpengar och fickpengar.

Genom europeisk volontärtjänst får du:

  • Ökat självförtroende och självständighet
  • Uppleva en annan kultur och en chans att lära dig ett nytt språk
  • Utveckla nya kompetenser
  • Hjälpa till med utvecklingen av ett lokalt eller regionalt projekt
  • Bli mer attraktiv för arbetsgivare

Nästa steg för att upptäcka världen…

Sidan uppdaterad 2018-01-03