Jobba inom vård och omsorg

Är du intresserad av ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete? Vill du har ett jobb där du betyder mycket för en medmänniska?

Vi inom Vård- och omsorgsförvaltningen söker nya medarbetare. Du har flera olika verksamheter att välja mellan. Här kan du läsa mer om våra olika verksamheter.

Lediga tjänster

Här kan du se de lediga tjänster som för närvarande finns utannonseradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du både fasta tjänster och sommarvikariat. För mer information om någon av tjänsterna, vänder du dig till respektive kontaktperson i annonsen.

Sommarvikariat

Vi välkomnar intresseanmälningar för timvikariat året runt. Just nu söker vi extra många medarbetare för sommarvikariat - med möjlighet till förlängning.

Vi prioriterar dig som har utbildning och/eller erfarenhet. Men vi välkomnar även dig som har ett stort intresse och vill prova på att jobba inom vård och omsorg. Vi söker även medarbetare med speciella språkkunskaper inklusive teckenspråk.

Här får du svar på de vanligaste frågorna om du är intresserad av att jobba som vikarie inom vård och omsorg

Så anmäler du dig:

Enklast anmäler du dig genom att fylla i något eller båda formulären här nedan:

Det här kan du arbeta med inom vård och omsorg

När du fyller i en intresseanmälan för vård och omsorg får du ange vad du är mest intresserad av att arbeta med. Här är de verksamheter du har att välja mellan:

  • Barn och vuxna med funktionsnedsättning: Här ger du stöd och hjälp till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning. Att ha en funktionsnedsättning kan innebära en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Stödet och hjälpen ges i personens hem, på personens arbete eller under fritiden.
  • Bostad för vuxna med funktionsnedsättning: I Östersund kallas dessa bostäder för LSS-bostad och SoL-bostad. Du arbetar i en personalgrupp som ger stöd till flera personer som bor i egna lägenheter i nära anslutning till ett gemensamhetsutrymme. Arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och service - utifrån personens individuella behov. 
  • Särskilt boende: Det här är ett boendeform som är anpassat för personer med stora omvårdnadsbehov, men de bor i egen lägenhet. Här finns personal dygnet runt, året om. I arbetet ingår att hjälpa och stödja de boende med bland annat vardagsbestyr, mat och sociala aktiviteter.
  • Ledsagare: Målet med ledsagarservice är att bryta isoleringen för människor med funktionsnedsättning. Med hjälp av en ledsagare kan man göra det möjligt att komma ut på aktiviteter utanför hemmet.
  • Avlösare: Avlösarservice betyder att en person kommer hem och tillfälligt tar hand om omvårdnaden av ett barn eller en hemmavarande vuxen. Avlösarservice är till för att ge föräldrar eller anhöriga avlösning och ökade möjligheter till egna aktiviteter.
  • Hemtjänst: Hemtjänsten hjälper människor i skiftande åldrar med sådant de inte klarar själva. Varje person har ett beslut om vad just hens hjälp ska innehålla. Det kan handla om exempelvis hjälp med personlig hygien, hjälp vid måltider och med lättare matlagning samt sällskap vid promenader. Det är en fördel om du har körkort. Men det är inget krav.
  • Boendestöd: Boendestöd finns till för personer som har en psykiatrisk diagnos och kan behöva en annan form av stöd än den som hemtjänsten erbjuder. En viktig del i boendestödet är att hjälpa personer att få ordning och struktur i vardagen.

Vilka hemtjänstenheter drivs av kommunen?

Kommunen bedriver hemtjänst i Lit, Brunflo, Fåker, Orrviken, på Frösön, Norderön och i Centrala Östersund.

Vilka särskilda boenden drivs av kommunen?

Bemanningsenheten rekryterar personal till de särskilda boenden som drivs av kommunen. Det innebär cirka 75 procent av verksamheten.

Här presenteras samtliga särskilda boenden i Östersunds kommun. I kontaktrutan till varje boende står det angivet om boendet drivs av någon privat utförare. Står det inget så drivs boendet av kommunen.

Välkommen att bo och jobba i Östersund!

Östersund är den lilla staden med närhet till fjällen och ett stort utbud av aktiviteter och nöjen.

För dig som funderar på att flytta till Östersund

Sidan uppdaterad 2017-02-17