Företagens betyg på kommunen

Sveriges kommuner och landsting (SKL), mäter regelbundet hur nöjda företagarna i Östersunds kommun är med kommunens tjänster. Glädjande är att företagarna i Östersund blir allt mer nöjda med den service som kommunen ger dem.

Östersunds kommun hamnar på en 34:e plats i undersökningen "Öppna jämförelser – Företagsklimat 2015", vilket är en förbättring med 42 placeringar jämfört med när rapporten gjordes förra gången för två år sedan. Och i den del som redovisar resultatet för kommuner med 40 000 invånare eller fler, placerar sig Östersund på en tredje plats – bara Upplands Väsby och Piteå är rankade högre.

Fakta om SKL:s servicemätning 2015

Cirka 35 000 företagare har bedömt kommunernas service inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 193 kommuner och fyra gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

Kommunernas genomsnittliga NKI-värde i denna undersökning är 68. Som en jämförelse var det genomsnittliga NKI-värdet för statliga myndigheter i fjol 63 i en studie av Svenskt Kvalitetsindex.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg.

 

 

Sidan uppdaterad 2017-05-30