Publicerad 2016-06-15

Östersunds kommun HBTQ-certifieras

Östersunds kommunvapen på en regnbågsfärgad bakgrund

Nu har arbetet med att HBTQ-certifiera verksamheter inom Östersunds kommun startat. Målet är att ligga i framkant när det gäller arbete för att alla människor ska känna sig trygga och få vara sig själva i sin kontakt med kommunens verksamheter.

Projektet med HBTQ-certifieringen pågår i två år och själva certifieringen är inte en kvalitetsstämpel utan en utbildning som består av fyra utbildningstillfällen. Syftet är att öka medvetenheten, kompetensen och bemötandet från ett HBTQ-perspektiv. Utbildningen och certifieringen sker genom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

- Det här är en viktig certifiering inte minst för unga HBTQ-personer som när de är i kontakt med våra verksamheter ska känna sig bra bemötta. Statistik visar att många unga HBTQ-personer kan må psykiskt dåligt och därför är det extra viktigt att de känner sig trygga, säger Karin Thomasson (MP) kommunalråd.

Just nu pågår ett pilotprojekt där enheterna Östersunds bibliotek, Elevhälsan, Område HR, Område kommunikation och Storsjöskolan ingår. Östersunds bibliotek är en av de som kommit igång.

- För oss är det en självklarhet att HBTQ-certifiera oss. Vi ska ha ett bra bemötande där ALLA ska känna sig välkomna till oss. Vi har haft två utbildningstillfällen redan och har bildat en intern HBTQ-grupp som ska ta fram en handlingplan för hur vi ska jobba med de här frågorna, säger Maj Eriksson chef på Östersunds bibliotek.

Projektet kommer att pågå under 2016 och 2017 och sedan ska det utvärderas.

- Jag hoppas att det blir en fortsättning efter det och drömmen vore att alla kommunens verksamheter blev HBTQ-certifierade, avslutar Karin.

 

För ytterligare information

Karin Thomasson (MP), kommunalråd
063-14 30 90

Maj Eriksson, bibliotekschef Östersunds bibliotek
070-319 30 48
Sidan uppdaterad 2016-06-15

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen