Kommunvapen

På den här sidan hittar du Östersunds kommuns kommunvapen för nerladdning i olika format.

Stående kommunvapen

I första hand används den stående varianten av kommunvapnet.

Liggande kommunvapen

I undantagsfall, där utrymmet eller läsbarheten kräver det, kan en liggande variant av kommunvapnet användas.

Sidan uppdaterad 2017-07-26