Tillväxtplanen

Mer [*] Östersund är namnet på vår plan för hållbar tillväxt för ett mer attraktivt Östersund 2014-2020. Östersunds* framtid angår mig, dig och alla andra som bor, studerar och arbetar här. Vår utveckling har också betydelse för våra besökare.

Det är viktigt att Östersund är en plats där vi värnar om varandra och vår miljö. Det handlar om att skapa en attraktiv miljö där vi alla känner oss värdefulla. Där vi främjar mångfald, jämställdhet, hälsa och kreativitet – värden som får oss att trivas och vara stolta över Östersund. 

Vad står Mer [*] Östersund för?

Mer [*] Östersund är vår tillväxtidé och ledstjärna i tillväxtarbetet. Stjärnan [*] symboliserar det som Östersund behöver mer av för att vara ett hållbart och attraktivt samhälle idag och i framtiden.

Vad är Hållbar tillväxt?

Att Östersunds framtid berör så många människor innebär en möjlighet att tillsammans påverka utvecklingen. För att vi ska behålla ett attraktivt Östersund behöver vi tillsammans skapa hållbar tillväxt.

Med hållbar tillväxt menar vi en tillväxt som sker inom ramen för vad vi själva och vår jord klarar av på lång sikt. Den tar hänsyn till både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Så jobbar vi med tillväxtplanen

Tillväxtplanens mål och tillväxtfaktorer samordnas med övriga planer, program och strategier. Några exempel är kommunens Översiktsplan 2040 och länets regionala utvecklingsstrategi samt gemensam strategi för landsbygdsutveckling, besöksnäring med flera.

Översiktsplan 2040

Östersunds Översiktsplan 2040 anger hur Östersund ska utvecklas i framtiden. Hur mark och vatten ska användas, men också hur och var det ska planeras för nya bostäder eller intressen som berör oss alla, exempelvis badplatser och naturområden.

Regional utvecklingsstrategi Jämtland/Härjedalen 2030

Regionala utvecklingsstrategin är länets viktigaste styrdokument. Strategin innehåller mål och aktiviteter inom prioriterade områden för utveckling i länet.

Sidan uppdaterad 2017-05-29