Läget just nu

Under vintern 2015 rapporterades flitigt om hur många asylsökande som kom till Sverige och Östersunds kommun. Hur ser läget i kommunen ut drygt ett år senare och hur går integrationsarbetet?

Nästan hälften sysselsatta efter etableringstiden

Nästan hälften av de nyanlända i Östersund har sysselsättning efter sin tvååriga etableringstid, visar Arbetsförmedlingens statistik. Det är ett bra utfall, som ska bli ännu bättre.

För drygt ett år sedan fanns det närmare 1000 asylsökande i Östersunds kommun, antalet har nu minskat med mer än hälften. Samtidigt ser vi att allt fler människor väljer att stanna kvar i kommunen efter att de fått uppehållstillstånd.

Sammanlagt finns nu 644 personer i kommunen som räknas som nyanlända (det vill säga som har bosatt sig i Östersund inom de första två åren efter första kommunmottagning). Av dessa har drygt ett 70-tal flyttat hit efter att först ha bosatt sig någon annanstans i Sverige.

Av de närmare 300 nyanlända som flyttade till kommunen under 2016 var det mer än hälften som på egen hand bosatt sig här. De nyanlända är viktig del av befolkningsökningen i kommunen.

Asylsökande

Antal asylsökande i kommunen: 391 personer (1/2 2017). Just nu finns 44 personer boende vid Migrationsverkets anläggningsboenden som har fått uppehållstillstånd men som ännu inte bosatt sig i någon kommun. Källa: Migrationsverket

Ensamkommande

Antal ensamkommande i kommunen: 102 personer (1/2 2017). Under 2016 har totalt 12 nya ensamkommande anvisats till kommunen. Under 2015 anvisades 128 barn plus att ytterligare 60 barn tog sig till kommunen på egen hand. Källa: Migrationsverket 

Nyanlända med uppehållstillstånd

Antal nyanlända i kommunen: 644 personer (1/2 2017) varav cirka 44 procent är barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Källa: Migrationsverket

Nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

Antal inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag: 369 personer (januari 2017 ) varav ;

  • 27 % har eftergymnasial utbildning
  • 26 % har gymnasial utbildning
  • 41 % har förgymnasial utbildning
  • 6 % saknar formell grundläggande utbildning

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Sidan uppdaterad 2017-05-29