Integrationsstrategi 2020

En kvinna och män tittar på en dator i kontorsmiljö

Östersunds kommun har en ny integrationsstrategi som sträcker sig fram till 2020. En strategi för integration är viktig eftersom det blir lättare för kommunen att se vilka områden vi behöver jobba extra mycket med.

De senare åren har kommunen framför allt fokuserat på klara av det utökade antalet asyl­sökande och nyanlända som fått uppehållstillstånd och bosatt sig här. För att mottagandet och integrationen ska fungera på längre sikt så är det viktigt att kommunen jobbar med mer lång­siktiga mål. Hur gör vi det attraktivt för de som har kommit hit att stanna? Hur tar vi till vara på deras kompetens? Vilka förutsättningar behöver nyanlända för att snabbt kunna få jobb? Hur skapar vi förutsättningar för nyanlända barn, unga och vuxna att komma i kontakt med andra barn, unga och vuxna i vår kommun?

För att gemensamt kunna jobba med de här frågorna finns nu en integrationsstrategi som sträcker sig fram till 2020. Man kan säga att det är en plan för hur vi ska jobba för att nå målen.

Fyra mål

 I strategin finns fyra långsiktiga mål:

  1. Fler nya östersundare
  2. Bättre tillvarata ny kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet
  3. Kvalitativ service, stöd och utbildning för alla
  4. Ökad social sammanhållning

Just i år har kommunen valt att särskilt fokusera på målet att bättre ta till vara på ny kompetens och skapa förutsättningar för ökat deltagande i arbetslivet. Här kan du läsa mer om hur vi ska jobba för att nå målet. Mer information om de andra tre målen kommer senare.

Här kan du läsa mer om hur kommunen jobbar med flyktingmottagande, ensamkommande och integration.

Sidan uppdaterad 2017-05-29