Sammanträdestider

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden till vilka allmänheten ibland inbjuds att lyssna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har alltid öppna sammanträden. Övriga nämnder har ett eller flera öppna sammanträden per år.

Öppna sammanträden annonseras alltid på vår officiella anslagstavla.

Kommunfull­mäktige

Ordförande: Kjell Svantesson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

8* kl. 08.30

22:e kl. 10.00

26:e kl. 10.00

-

18:e kl. 10.00

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

20:e kl. 10.00

18:e kl. 10.00

22:e kl. 10.00

17:e kl. 10.00

*= inklusive budgetkonferens (dagsammanträde)

Kommunstyrelsen

Ordförande: AnnSofie Andersson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

23:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

12:e kl. 08.30

8:e kl. 08.30

5:e kl. 08.30

11-13:e* kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

21:a kl. 08.30

11:e kl. 08.30

9:e kl. 08.30

6:e kl. 08.30

4:e kl. 08.30

*= budgetberedning/budgetkonferens

Barn- och utbildnings­nämnden

Ordförande: Niclas Daoson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24:e kl. 08.30

21:a kl. 08.30

28:e kl. 08.30

-

16:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26:e kl. 08.30

24:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

18:e kl. 08.30

Kultur- och fritids­nämnden

Ordförande: Karin Thomasson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

31:a kl. 08.30

-

12:e kl. 10.00

11:e kl. 13.15

30:e kl. 08.30

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26:e kl. 08.30

-

7:e kl. 10.00

10:e kl. 08.30

* = utbildningsdag

Miljö- och samhälls­nämnden

Ordförande: Florian Stamm

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

30:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

29:e kl. 08.30

-

3:e kl. 08.30

7:e kl. 08.30

12:e kl. 08.30


Socialnämnden

Ordförande: Björn Sandal

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

30:e kl. 08.30

27:e*

28:e**

24:e*

22:a kl. 08.30

19:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

28:e*

25:e kl. 08.30

23:e*

21:a***

18:e kl. 08.30

* = förmiddag

** = gemsamt med Barn- och utbildnings­nämnden

*** = gemensamt med Vård- och omsorgs­nämnden

Utförarstyrelsen

Ordförande: Nisse Sandqvist

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

7:e kl. 08.30

28:e kl. 08:30

-

-

7:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

29:e kl. 08.30

-

3:e kl. 08:30

-

5:e kl. 08.30


Vård- och omsorgs­nämnden

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

31:a kl. 08.30

-

27:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

31:a kl. 08.30

19:e*

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

27:e kl. 08.30

25:e kl. 08.30

21:a**

18:e kl. 08.30

* = förmiddag

** = Gemensamt med Socialnämnden

Gemensam nämnd för upp­handlings­samverkan

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


19:e21:a


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

24:e

Överförmyndar­nämnden

Ordförande: Jim Nilsson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24:e kl. 08.30

21:a kl. 08:30

21:a kl. 08.30

18:e kl. 08.30

28:e kl. 08.30

20:e kl. 08.30

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

30:e kl. 08.30

17:e kl. 08:30

21:a kl. 08.30

19:e kl. 08.30

-


Revisionen

Ordförande: Mats El Kott

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

 


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December
Arbetsutskottet

Ordförande: AnnSofie Andersson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

9:e kl. 08.30


6:e kl. 08.30

 

27:e kl. 08:30


17:e kl. 08.30

15:e kl. 08.30

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

14:e kl. 08.30

18:e kl. 08.30

16:e kl. 08.30

13:e kl. 08.30

11:e kl. 08.30


Integrations­utskottet

Ordförande: Anders Edvinsson

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


27:e kl. 13.0029:e kl. 10.00


 

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

26:e kl. 13.00

-

20:e kl. 10:00

-


Pensionärsrådet

Ordförande: Mona Modin Tjulin

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

22:a kl. 13.00

-

-

3:e kl. 13.00

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

-

-

-

4:e kl. 13.00

29:e kl. 13.00

-


Tillgänglighetsrådet

Ordförande: Florian Stamm

Sammanträdestider 2018

Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December
Sidan uppdaterad 2018-01-16