Kvalitetspris för vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris till en verksamhet, arbetsplats eller person inom vård och omsorg. Du som medborgare kan nominera till priset.

Syftet med kvalitetspriset är att det ska stimulera till utveckling och förbättra kvalitén inom vård och omsorg. Prissumman för 2017 års kvalitetspris är 35 000 kronor.

Hur gör man för att nominera till priset?

Känner du till någon verksamhet eller person inom vård och omsorg som du tycker förtjänar ett kvalitetspris? Det kan handla om en avdelning med riktigt god stämning och bra bemötande eller någon som sätter guldkant på tillvaron för dig eller någon du känner.

Tiden för att skicka in nomineringar och ansökningar är juni-september.

Vem beslutar om priset?

Det utses en jury för Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris varje år.

Juryn består av sex personer:

  • nämndens ordförande
  • nämndens 1:e vice ordförande
  • två ledamöter från nämnden
  • en ledamot från Tillgänglighetsrådet
  • en ledamot från Kommunala pensionärsrådet

Uppdragsenheten bereder de ansökningar och nomineringar som kommer in. Gruppen består av tjänstemän från Vård- och omsorgsförvaltningen som jobbar med nämndens granskningar av verksamheterna. Uppdragsenheten kan också själva nominera verksamheter till priset.

Sidan uppdaterad 2017-02-13