Förnyelsepriset

Vy från Österberget på Frösön ner mot centrum. Staden sjuder av ljus i natten och himlen lyser upp av ett mäktigt norrsken.

För att öka nyttan och kvaliteten för kommunens medborgare jobbar Östersunds kommun från och med 2017 med Förnyelsepriset. Priset ska uppmärksamma förnyelse och förbättring inom alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av Östersunds kommun.

Förnyelse med fokus på resultat

Förnyelse kan vara något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller något som gjort arbetet enklare. Det kan vara stora eller små utvecklings­projekt, vardagsförbättringar, en ny metod, ett arbetssätt eller nya former för dialog och kommunikation. Det viktiga är - resultatet.

Bidragen tävlar om totalt tre prissummor som ska användas till verksamhetsutveckling. 50 000 kronor, 25 000 kronor och 10 000 kronor.

Förnyelsepriset är kommunens nya kvalitetspris. Från 2008 till och med 2016 har Östersunds kommunen årligen delat ut kvalitetspris för att uppmuntra och bidra till utveckling och förbättringsarbete.

Driver du en enskild verksamhet som finansieras av kommunen? Mer information och ansökan till Förnyelsepriset finns på Östersunds kommuns intranät Insidan.

Sidan uppdaterad 2017-04-06