Kartor och geografisk information, GIS

Flygbild över Stora kyrkan i Östersund

Vi hjälper dig när du behöver en karta eller ritning. Det kan vara allt från nybyggnadskartor till anpassade kartprodukter för olika ändamål. Vi kan tillhandahålla kartor både digitalt och i pappersformat. Vi tillhandahåller även en webbaserad karttjänst med kommuninformation.

Karttjänst

I vår karttjänst på webben kan du enkelt se var olika typer av medborgar­service finns.

Använd kartans lagerfunktion för att hitta just det du söker.

Beställa kartor och ritningar

Om du har frågor om en beställning, eller om du är osäker på vilken typ av karta du behöver, kan du alltid kontakta Kundcenter.

Nybyggnadskarta​

Om du ska söka bygglov behöver du skicka med en situationsplan. Situationsplanen ska i regel grunda sig på en nybyggnadskarta.

På en nybyggnadskarta finns en detaljerad redo­visning av hur det ser ut inom en tomtplats, vilka bestämmelser som gäller och var till exempel anslutningspunkterna till vatten- och avloppsnätet finns.

Nybyggnadskartor finns i fullständig respektive förenklad form.

Om du ska göra en ny­byggnad utanför planlagt område räcker det oftast med en för­enklad nybyggnadskarta. Ska du däremot göra en nybyggnad inom ett område som omfattas av en detaljplan behöver du i regel en fullständig nybyggnadskarta.

Kontakta oss om du är osäker på vilken karta du behöver.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?​

Du kan beställa en nybyggnadskarta direkt via våra e-tjänster. Där hittar du även prisuppgifter och leveranstider.

Gå till e-tjänsten för att beställa nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte vill använda vår e-tjänst så kan du även skriva ut vår blankett för kartbeställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka in den per post. Tänk på att kryssa i vilken typ av karta du vill ha. Du skickar in blanketten till denna adress:

Samhällsbyggnad
Kart & lantmäteri
831 82 Östersund

Priser för kartor, mättjänster och lantmäteriPDF

Kartutdrag för enkla byggärenden​

Om du ska göra en enklare situationsplan, till exempel en sådan som krävs i de flesta enkla byggärenden (som tillbyggnader, komplementbyggnader eller liknande) behöver du ett så kallat kartutdrag för enkla byggärenden som underlag för situationsplanen. Du kan få utdraget i A4- eller A3-format - digitalt eller i pappersform.

Kontakta oss om du är osäker på vilken karta du behöver.

Hur beställer jag ett kartutdrag?

Du kan beställa ett kartutdrag direkt via våra e-tjänster. Där hittar du även prisuppgifter och leveranstider.

Gå till e-tjänsten för att beställa kartutdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte vill använda vår e-tjänst så kan du även skriva ut vår blankett för kart­beställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka in den per post. Tänk på att kryssa i vilken karta du vill ha. Du skickar in blanketten till denna adress:

Samhällsbyggnad
Kart & lantmäteri
831 82 Östersund

Priser för kartor, mättjänster och lantmäteriPDF

Kommunkarta​ med gatunamnsregister

Du kan beställa vår kommunkarta som innehåller ett gatunamnsregister. Kartan finns i tre olika versioner:

  • Plan karta, inplastad (70x100 cm)
  • Plan karta, ej inplastad (70x100 cm)
  • Hopvikt karta (ca 10x18 cm hopvikt)

Priser för kartor, mättjänster och lantmäteriPDF

Ritningar​

I kommunens ritningsarkiv finns ritningar för ett stort antal byggnader i hela kommunen.

Om du behöver en ritning över en speciell byggnad kan du alltid kontakta oss för att se om just den byggnadsritningen finns tillgänglig i arkivet och för att eventuellt beställa en kopia.

Ritningskopiorna kostar från 150 kronor och uppåt beroende på bland annat antal sidor.

Övriga kartor​

Vi kan även ta fram olika kartor på beställning, allt från specialkartor till anpassade kartprodukter för olika ändamål.

Via vårt kundcenter kan du få kontakt med kartavdelningen som hjälper dig från idé till färdig produkt. Vi kan också ge dig ungefärliga prisuppgifter för den karta du tänkt dig.

Sidan uppdaterad 2018-01-18