Narkotikakommissionen

I början av 2013 beslutade Kommunstyrelsen att inrätta en narkotika­kommission. Utgångspunkten var en motion från socialnämnden i Östersunds kommun där man utifrån antalet ökade placeringar, men även Ungdomspolisen i Jämtlands län och deras iakttagelser, såg behov av en kraftsamling inom narkotikaområdet.

I mars 2013 beslutade kommunfullmäktige om ett projektdirektiv som angav narkotikakommissionens arbete. Kommissionens inledande uppgift var att genomföra en kartläggning av narkotikasituationen i Östersunds kommun.

Efter det följde en inventering av befintliga aktiviteter och insatser för att möta denna problematik. Dessa två arbetsuppgifter - kartläggning av narkotikasituationen och inventering av befintliga insatser och aktiviteter - skulle sedan ligga till grund för kommissionens slutliga uppgift.

Den slutliga uppgiften var att skapa en handlingsplan som visar på insatser och aktiviteter från drogförebyggande arbete till vård- och behandling och att genomföra aktiviteter inom identifierade insatsområden.

Målsättningen med kommissionens arbete är att skapa förutsättningar för ett narkotikafritt Östersund.

Kommissionen består av politiker och tjänstemän inom Östersunds kommun och har vid vissa tillfällen utökats av sakkunniga som Länsstyrelsens ANDT-samordnare, generaldirektören för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, enhetschef för landstingets Beroendeenhet och chef för socialförvaltningens område Barn-, ungdom och vuxen (myndighetsutövning).

Sidan uppdaterad 2017-12-07