Budget och uppföljning

Budgeten är ett viktigt instrument för planering och styrning av kommunens verksamhet. Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år göra en budget för det kommande året och en flerårsplan för ytterligare två - alltså en rullande treårsplanering.

Budget 2017

Öppna Budget 2017

Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om det kommande årets budget. Då bestämmer politikerna hur de ska fördela kommunens pengar och vilka mål och områden som de särskilt vill prioritera.

Årsbudgeten innehåller de uppdrag och ekonomiska ramar som nämnder och styrelser får av fullmäktige. Samtidigt som års­budgeten upprättas utarbetas också en plan för de två näst­kommande åren.

Uppföljning

Nämnderna följer upp budgeten tre gånger om året vilket rapporteras till kommun­full­mäktige. Uppföljningen sker per den 30 april (budgetuppföljning), 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsbokslut).

Kommunen avslutar årets uppföljning med en kommun­gemensam årsredovisning som beslutas av kommunfullmäktige i april/maj.

Sidan uppdaterad 2017-02-21