Årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommun­invånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I årsredovisningen framgår hur bra kommunen lyckats med detta.

Årsredovisning 2015

Öppna Årsredovisning 2015

Årsredovisningen är en sammanställning av vad kommunens verksamheter gjort under året och hur kommunfullmäktiges uppdrag och mål har uppfyllts. ​Här hittar du också verksam­het­ernas utfall och finansiering samt den ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen innehåller även personal-, miljö- och välfärdsredovisningar.

Kommunfullmäktige fattar beslut om årsredovisningen i april/maj det efterföljande året.

 

 


Sidan uppdaterad 2017-06-08