Kommunarkivet

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från 1862 och fram till idag. Här hittar du exempelvis kommunala protokoll, fattigvårdsstyrelsens handlingar, ritningar, betyg, klasslistor och mycket mera - en spännande kommunal historia.

Betyg och klasslistor

Du kan beställa betyg eller klasslistor via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Kundcenter på 063‑14 30 00.

Betyg från grundskolan

Här på kommunarkivet förvarar betygskataloger från grundskolor inom delkommunerna (Brunflo, Frösön, Hackås, Häggenås, Kyrkås, Lit, Lockne, Marieby, Norderö, Näs, Sunne) och från 1971 Östersunds kommun.

Från och med läsåret 2011-2012 förvarar kommunarkivet även friskolornas betyg. Betyg från tidigare år arkiverar friskolorna själva. Vissa undantag förekommer dock. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Normalt finns betygen kvar på respektive skola ett antal år innan de hamnar hos kommunarkivet.

Betyg från gymnasieskolan

På kommunarkivet finns gymnasiebetyg från Palmcrantzskolan och Wargentinsskolan fram till vårterminen 2005.

Från och med höstterminen 2005 heter gymnasieskolorna istället Jämtlands Gymnasium Wargentin respektive Jämtlands Gymnasium Palmcrantz. Även dessa betyg förvaras i kommunarkivet.

Från och med läsåret 2011-2012 förvarar kommunarkivet även friskolornas betyg. Betyg från tidigare år arkiverar friskolorna själva. Vissa undantag förekommer dock. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Normalt finns betygen kvar på respektive skola i tre år innan de hamnar hos kommun­arkivet. Undantag kan dock förekomma. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Klasslistor

Kommunarkivet förvarar klasslistor från 1971, men det kan saknas något år. Klasslistor från gymnasiet från och med höstterminen 2005 finns hos Jämtlands Gymnasium.

Skolhälsovårdsjournaler

Du kan beställa skolvårdsjournaler via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Kundcenter på 063‑14 30 00.

På kommunarkivet förvarar vi skolhälsovårdsjournaler för elever födda 1936 och framåt, men det finns bara komplett från och med födda 1974. Arkivet förvarar även skol­hälso­vårds­journaler från Jämtlands Gymnasium och från vissa friskolor.

För att skydda uppgifter om elevers hälsotillstånd och andra personliga förhållanden kan det vara sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag 21 kapitlet 1§. En sekretessbedömning kan därför behövas göras för att försäkra att ingen information som någon kan lida men av lämnas ut.

Ta del av våra handlingar i kommunarkivet

De flesta handlingar i kommunarkivet är tillgängliga, men det finns vissa undantag. Begär du ut en sekretessbelagd handling kommer kommunarkivet att göra en sekretessbedömning innan materialet eventuellt lämnas ut. Notera att sekretess inte framgår i arkivförteckningen.

Handlingar som avser tiden före 1971 finns också med i kommunens arkiv. Det är handlingar från Östersunds stad, Frösö köping, Brunflo och Lit med landskommuner, områdena Sunne och Näs församlingar av Hackås landskommun samt Norderö församling av Hallens landskommun.

Hjälp att söka i Klara arkivsök

I Klara arkivsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du:

  1. söka dig fram via arkivbildaren, till exempel Östersunds kommun eller någon av de tidigare landskommunerna. Det är bra att känna till vilka nämnder som ansvarat för det område du är intresserad av. 
  2. skriva in ett eget sökord i rutan med förstoringsglas, till exempel fattigvård. Sökträffar visas under flikarna Arkiv, Serier, Volymer. Max antal sök­träffar är 200 men går att förändra.

Vi arbetar löpande med att förteckna inlämnade handlingar. Därför kanske inte hela kommunarkivets bestånd finns publicerat i Klara arkivsök. Det är många olika personer som över tid har förtecknat vårt arkivmaterial. Vi reserverar oss därför för eventuella felaktigheter i förteckningarna. Har du funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Allmänna arkivschemat

Arkiven är förtecknade utifrån det så kallade allmänna arkivschemat. Handlingstyperna kategoriseras under vissa förutbestämda rubriker:

A. Protokoll och föredragningslistor
B. Utgående handlingar (arkivexemplar)
C. Diarier
D. Liggare och register
E. Inkomna handlingar
F. Handlingar ordnade efter ämne
G. Räkenskaper
H. Statistik
J. Kartor och ritningar
K. Fotografier
Ö. Övriga handlingar

Inom varje huvudrubrik ordnas handlingarna i serier.

Sidan uppdaterad 2017-08-07