Vatten och avlopp

solnedgång

Våra vattentäkter – däribland Storsjön, ger oss god tillgång till vårt viktigaste livsmedel – vatten. Ett rent och gott vatten tryggar grunden för vår livskvalitet. Vattnet är dock en känslig resurs som kräver att vi alla tar ansvar och tänker oss för.

Här kan du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet) läsa mer om:

  1. Anslutning till VA-nätet
  2. Avgifter och fakturor
  3. Avlopp
  4. Dagvatten
  5. Dricksvatten
  6. Vattenmätare

Du som har enskilt vatten och avlopp kan här läsa om:

  1. Enskilt vatten och avlopp
  2. Slamtömning

Har du problem
med vatten­­läckor, frysningar och missfärgat vatten kontaktar du kommunens kundcenter på 063‑14 30 00.

Helger och kvällar (efter 16.00) ringer du vårt jour­nummer på 063‑14 37 00.

Var rädd om vårt gemensamma vatten

Vattnet är en livsviktig resurs för oss och därför är det viktigt att vi är rädda om det. Här följer några tips på vad du ska tänka på.

Birger – det lilla Storsjöodjuret hjälper Östersunds kommun att skapa vattensmarta barn

Birger

Söndag den 19 november är FN:s världstoalettdag – en global satsning för att öka medvetenheten om avlopp och vattenkvalitet. För kommunerna runt Storsjön innebär dagen startskottet för en gemensam satsning på vattensmarta barn – med hjälp av det lilla Storsjöodjuret Birger.

Vatten Östersund vill skapa möjligheter för förskolepersonal att lyfta vattnets betydelse och kunna prata med barn om frågan på ett sätt som barnen kan relatera till. Birgers hem är Storsjön och med denna kampanj vill vi berätta om hur Birgers hem påverkas ifall vi spolar ner fel saker i avloppet. Kampanjmaterialet med Birger – det lilla Storsjöodjuret, är framtaget tillsammans med Birgers skapare, Anders Nilsson och Sara Strömberg.

Länk till filmen med Birger på YouTubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktioner till förskolornaPDF

Stående affisch på BirgerPDF

Liggande affisch på BirgerPDF

Tvätta bilen i biltvätt istället för på garageuppfarten

När du ska tvätta din bil så ska du se till att göra det i en biltvätt snarare än hemma på garageuppfarten. Att bara skölja av bilen på garageuppfarten kan likställas med när det regnar på bilen, men när du använder högtryckstvätt så sköljer du av fler ämnen från bilen. Använder du dessutom avfettningsmedel och bilschampo ökar mängden miljö­farliga ämnen som hamnar i naturen.

Använder du icke miljömärkta bilvårdsprodukter ökar risken för utsläpp av miljöfarliga ämnen, som exempelvis tensider. Detta är både farligt för oss, våra fiskar och våra vattendrag som är källa till vårt dricksvatten.

Åk istället till en biltvätt för en mer miljövänlig tvätt. I en större biltvätt renas tvättvattnet innan det rinner vidare till kommunens reningsverk. Tvättvattnet från biltvätt­anlägg­ningen kontrolleras varje år genom provtagning.

Om du trots allt väljer att tvätta din bil hemma - parkera bilen på gräsmattan så att tvättvattnet silas genom jorden istället för att det hamnar direkt i dagvattenbrunnarna.

Läs mer i kommunens riktlinjer vid fordonstvättPDF

Töm pooler och bassänger på rätt sätt

När det är dags för dig att tömma din pool eller badbassäng så finns det några saker du ska tänka på.

Om du har en mindre flyttbar bassäng (plaskbassäng) som inte står ute vintertid så kan du tömma den på gräsmatta eller annan genomsläpplig yta på tomten. Om du använt klor i vattnet så bör vattnet exponeras för solen några dagar innan du tömmer bassängen. På så sätt förbrukas allt fritt klor innan vattnet töms ut.

Har du en större flyttbar bassäng som inte står ute vintertid kan du tömma den i kommunens dagvattenledning om sådan finns. Även här bör vattnet stå några dagar i solen om du använt klor. Ett annat sätt att avlägsna fritt klor är att använda en kemikalie för avklorering som säljs i butiker för bassängtillbehör. Avklorerat vatten kan du också tömma på genomsläpplig yta på tomten exempelvis gräsmattan.

Vatten från större fasta bassänger, inomhus eller utomhus, bör du tömma vattnet till dagvattenledning när det är avklorerat. Är det möjligt kan du också tömma vattnet på lämplig genomsläpplig yta. Men då är det viktigt att du ser till att dina grannar inte påverkas och att det inte finns vattentäkter (allmänna eller enskilda) i närheten.

Vatten som avleds från bassäng under normal drift kan hanteras på samma sätt som om bassängen skulle tömmas. Vatten från backspolning av filter ska avledas till spillvatten­ledning.

Återströmningsskydd

När du fyller på en bassäng finns det risk för återströmning av förorenat vatten till dricksvattenledningen. Har du fast utrustning för påfyllning av bassängen så ska den vara försedd med återströmningsskydd kategori 4.

Sidan uppdaterad 2017-12-07