Klimatfärdplan

Vad behöver vi göra för att nå vårt mål om att bli fossilbränslefri och energieffektiv till 2030?

Östersunds kommun arbetar just nu med att ta fram en klimatfärdplan som ska innehålla strategier och förslag till handlingsplan för att nå de klimat­mål­sätt­ningar som Östersunds kommunfullmäktige beslutat om.

Mål

  • Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030. Målet innebär att fossila koldioxid­utsläpp minskar med 100 % till 2030 och att energiförbrukningen minskar med 20 % jämfört med 2010.
  • Utsläppen av fossil koldioxid ska minska med 60% från 1990 till 2020 i Östersunds kommun.

Klimatfärdplanen växer fram

Arbetet med klimatfärdplanen startade på allvar under 2016. All den fakta och kunskap som vi samlar in i form av exempelvis statistik, input från nyckelpersoner, prognoser, nyckeltal och indikatorer ska utmynna i ett förslag till klimatfärdplan.

Vi beräknar att förslaget till klimatfärdplan blir färdigt för att beslutas av kommunfullmäktige under 2017.

Vill du vara med på resan?

Har du förslag på hur vi ska reducera användningen av fossila bränseln - så som olja, bensin, diesel med mera, och ställa om till en mer hållbar energianvändning?

  • Vad behöver du för att ställa om?
  • Vad tycker du att kommunen ska göra?
  • Hur ska vi göra för att det ska bli enkelt och roligt att ställa om?

Lämna ditt förslag till klimat@ostersund.se. Du kan också vända dig till någon av nedanstående politiker. Om ditt förslag prioriteras kan det komma att ingå som en åtgärd i klimatfärdplanen.

Dina förtroendevalda i arbetet

Den politiska ledningsgruppen för projektet består av fem förtroendevalda som representerar dig som medborgare i arbetet med att ta fram klimatfärdplanen.

Klicka på respektive förtroendevald för att se hens kontaktuppgifter.

Klimatfärdplan - Workshop 1: Transporter (2016-09-19)

Workshop om hur vi blir en fossilbränslefri och energieffektiv kommun år 2030. Moderator och föreläsare var Mattias Goldmann.

Sidan uppdaterad 2017-11-30