Klimatinvesteringsstöd

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat

Klimatklivet är ett klimatinvesteringsstöd för att minska utsläppen som påverkar klimatet. Naturvårdsverket ska fördela 600 miljoner kronor per år för 2016, 2017 och 2018 på lokala investeringar som ger största möjliga klimatnytta.

Vad ska klimatsatsningarna gå till?

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. En lokal investering kan till exempel göras i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Vem kan söka?

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Det är möjligt att både söka som ensam aktör och tillsammans med andra samarbetspartners. När det gäller företag (organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet) är det EU:s regelverk om statsstöd som styr vad Naturvårdsverket kan ge stöd till och i vilken omfattning.

Så här söker du

Du söker medel genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via deras digitala ansökningsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsdatum:

  • 10 mars kl. 09.00 - 3 april 2017
  • 7 augusti kl. 09.00 - 11 september 2017
  • November 2017 (datum inte satta ännu)

Du kan förbereda din ansökan genom att gå igenom frågorna som sedan ska besvaraslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i ansökningsverktyget.

Sidan uppdaterad 2017-04-05