Eldstad

När måste jag anmäla installation av eldstad?​

Du måste alltid skicka in en anmälan om icke lovpliktig åtgärd om du ska installera en eldstad eller rökkanal, samt om du ska göra väsentliga ändringar. Det betyder att du ska anmäla till kommunen när du:

 • installerar en ny eldstad, kakelugn, braskamin eller panna
 • byter bränsleslag
 • byter eller ändrar en skorsten, till exempel genom installation av insatsrör eller rökkanal
 • byter från el- och oljepanna till olje- och vedpanna
 • byter från att elda med olja till att elda med pellets
 • byter till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion
 • installerar en braskassett.

Om din installation eller ändring av eldstad medför fasadförändringar på byggnaden där eldstaden ska vara ska du, istället för att anmäla, söka bygglov för eldstaden.

Du behöver inte skicka in anmälan om icke lovpliktig åtgärd när du byter ut en eldstad mot en likvärdig eldstad, till exempel om du byter ut en gammal braskamin mot en ny braskamin, eller en gammal oljepanna till en ny oljepanna.

Hur gör jag för att anmäla eller söka bygglov?

Om du ska installera eller göra väsentliga ändringar i eldstad eller rökkanal ska du skicka in två exemplar av följande handlingar:

 • Blanketten Anmälan om icke lovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats (pdf, 188.6 kB) eller blanketten Ansökan om lovlänk till annan webbplats (pdf, 425.9 kB), beroende vad som krävs i ditt ärende. Kryssa i rutan för "eldstad" eller "rökkanal" beroende på vad din anmälan gäller. Blanketterna ska vara komplett ifyllda med relevanta uppgifter för ärendet (du behöver till exempel inte ange fasadfärg), samt undertecknade. Observera att du inte behöver ange någon kontrollansvarig i ärenden som rör eldstäder!
 • Situationsplan av enklare typ, till exempel en karta du själv skrivit ut. Markera vilken byggnad som eldstaden ska placeras i
 • Planritning och sektionsritning där du ritat in eldstadens läge i huset
 • Fasadritningar som visar skorstenens höjd och läge. Om ärendet gäller installation i, eller ändring av, befintlig skorsten räcker det med ett tydligt foto som visar skorstenen
 • Miljö- och typgodkännandebevis eller motsvarande för kamin och rökrör (detta får du av den som säljer eldstaden)
 • Uppgifter om
  • vem som ska utföra installationen
  • vilken typ av konstruktion eldstaden placeras på (till exempel "träbjälklag över krypgrund", "platta på mark" eller "i källare")
  • om det finns några tilluftsintag på grannhus som kan störas av röken
  • hur tilluften tillförs till eldstaden
  • eldstadens vikt

   Du kan skriva in dessa uppgifter under rubriken "övrigt" på blanketten, eller på ett separat papper.
 • Om du bygger en spis efter gammal modell eller egen design måste du skicka in detaljerade ritningar på eldstaden.

Vad kostar det?

Aktuella prisuppgifter finns i vår pdf-fil Avgifter inom plan- och byggområdetlänk till annan webbplats (pdf, 175.1 kB).

Att tänka på vid installation av eldstad

 • Du måste kontrollera så bjälklaget klarar tyngden från din eldstad. Ofta måste man mura upp ett stöd ända nerifrån marken. Ett normalt, nytt golvbjälklag klarar tyngden från en typgodkänd braskamin.

 • Överdimensionera inte spisen. Det går åt mycket ved och blir alltför varmt. Frestelsen för att strypa lufttillförseln infinner sig, vilket ökar luftföroreningarna. Läs mer under rubriken elda med ved.

 • Installationen eller ändringen av din eldstad måste besiktigas och godkännas av en sakkunnig sotarmästare. Du får inte börja använda din eldstad innan kommunen utfärdat slutbevis. Slutbevis utfärdar vi när vi fått in intyg om att eldstaden blivit godkänd vid besiktningen.

Elda med ved

Det viktigaste är att elda med ved som är torr. För att få till torr ved måste den huggas och lagras torrt ett år innan den ska användas. Det du hugger under sommaren hinner inte torka nog för att användas till vintern samma år.

Kom ihåg att det är förbjudet att elda med sopor eller spånskivor, samt med målat eller impregnerat trä.

Det bästa är att elda med så hög temperatur och så mycket syre som möjligt. Se till att få ordentlig fyr så snabbt som möjligt så temperaturen i eldstaden stiger snabbt. Vid en temperatur på 900-1000 °C får du den bästa förbränningen och ett optimalt energiutbyte. Se även till så elden får ordentligt med luft.

Du kan kontrollera att du eldar på bästa sätt genom att titta på röken och askan. När det är varmt ute ska röken vara nästan osynlig, och när det är kallt ska röken vara vitaktig. Svart eller gul rök tyder på dålig förbränning eller fel bränsle. Askan ska bli till ett ljusgrått mjöl.

Tänk på att vedeldning i liten skala, till exempel för att värma upp hus, kan påverka känsliga grupper som exempelvis astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Elda så effektivt och skonsamt som möjligt för att minimera risken för att röken sprider skadliga ämnen och stör grannar eller andra i närheten.

Ackumulatortank​

Du kan använda dig av styrning, värmelagring i vatten eller värmelagring i stenmaterial för att fördela värmen i alla rum i huset. Om du har en vedpanna bör du komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1 500 liter. Då behöver du vanligtvis bara elda en gång per dag för att värma huset.

Om du installerar en ackumulatortank kan du, tillsammans med rätt eldningsteknik, minska utsläppsmängderna med 60-90 % beroende på hur pannan är konstruerad och hur gammal den är.

Elda utomhus

Utomhuseldning är endast tillåten på vissa villkor i Östersund. Du får:

 • elda för att bränna av mark
 • göra upp lägereld eller majbrasa
 • elda torrt trädgårdsavfall

Detta är dock under förutsättning att det inte råder eldningsförbud. Du kan ta reda på om eldningsförbud råder genom att besöka Jämtlands Räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också ringa Räddningstjänsten på 063-14 47 00 för att få svar på om det råder eldningsförbud.

Prognoser för brandrisk i skog och mark finns på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att eldningen sker på ett säkert sätt. Den som tänder elden är den som har det juridiska ansvaret för den.

Tänk på att till exempel en kvarglömd pyrande eld i skogen kan orsaka enorma skador om marken är torr.

Tänk också på att alltid ha ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 50 meter för majbrasor och andra större eldar, och minst 15 meter för gräseldning och mindre eldar.

Eldning som stör

Om du upplever problem med rök från en granne som eldar ska du i första hand prata med den som eldar och påtala problemet. Den som eldar ska visa hänsyn och se till så eldningen inte stör andra.

Olika åtgärder för att avhjälpa problemet kan vara att flytta luftintaget, höja skorstenen, byta typ av eldningsanläggning, begränsa eldningen i tid alternativt till vissa väder- och vindförhållanden eller i värsta fall helt upphöra med eldningen.

Om det inte hjälper att tala med din granne och komma fram till en gemensam lösning så kan du kontakta kommunen för att göra en så kallad Anmälan om olägenhet.länk till annan webbplats

Observera att du ska ha påtalat problemet för den som stör innan du kontaktar kommunen.


Sidan uppdaterad 2015-12-21