Cistern, oljetank

Om du ska installera eller ta en cistern ur bruk måste du anmäla det till oss. Vissa typer av cisterner måste du också kontrollera regelbundet, både för miljöns skull och för människors hälsa.

Det är du som har en cistern som är ansvarig för att se till så att du följer reglerna som gäller för cisterner. Du måste till exempel alltid anmäla om du ska installera en cistern, eller om du ska sluta använda din cistern (ta den ur bruk).

Du måste också själv ta reda på om din cistern hör till de cisterner som behöver kontrolleras, och du ansvarar själv för att se till att kontrollerna utförs i rätt tid.

Vissa cisterner kräver även bygglov

I vissa fall kan det krävas bygglov för cisterner. Det gäller om din cistern har en volym på 10 m³ eller mer.

Läs mer om att söka bygglov.

Observera att du inte behöver bygglov för en mindre cistern, till exempel en villatank eller farmartank. Du behöver alltså inte söka bygglov för en cistern med olja för uppvärmning av ditt eget hus, eller för cisterner som utgör bensin- och oljeförråd för ditt jordbruk.

En invallning till en cistern, till exempel ett betongtråg, kan kräva bygglov om du ska lägga tak över invallningen.

Om du ska förvara brandfarliga eller explosiva varor i en cistern som rymmer mer än 10 m³ måste du också ansöka om tillstånd hos Räddningstjänsten.

Installera cistern - anmälan

Om du ska installera en cistern (villatank, farmartank eller liknande) för att förvara diesel, eldningsolja, spillolja, bensin eller annan brandfarlig vätska så måste du anmäla det till kommunen.

Du anmäler genom att skicka in blanketten Anmälan om förvaring av dieselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på att du ska skicka med en situationsplan i din ansökan. Läs mer på sidan 2 i blanketten. Det räcker med en enklare situationsplan, du kan rita själv så länge du anger mått och andra uppgifter enligt anvisningarna i blanketten.

Ta cistern ur bruk - anmälan

Om du inte ska använda din cistern längre så ska du anmäla till kommunen att din cistern är tagen ur bruk.

Du anmäler genom att skicka in blanketten Anmälan om cistern ur bruk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ofta måste jag kontrollera min cistern?

Efter att du gjort den första installationskontrollen av din cistern ska den sedan kontrolleras återkommande vart sjätte eller vart tolfte år. Kontrollen gäller för alla cisterner i mark som innehåller olja och har en volym på över 1 m³.

Kontroll vart tolfte år gäller för alla cisterner. Kontroll vart sjätte år gäller för äldre cisterner som saknar tillfredsställande korrosionsskydd eller inte är galvaniserade.

Om du inte låter kontrollera din cistern inom rätt intervall kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Är du osäker på vilket kontrollintervall som gäller för din cistern? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Tätare kontroller för cisterner inom vattenskyddsområde

Om du bor inom vattenskyddsområde måste du kontrollera din cistern ännu oftare, vart tredje år för äldre cisterner utan korrosionsskydd eller galvanisering, och vart sjätte år för övriga cisterner.

Bara ackrediterade företag får kontrollera cisterner

Kontrollen ska utföras av ett kontrollföretag som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.

Hitta ackrediterade företag i SWEDAC:s ackrediteringsregister.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spara kontrollrapporterna som du får!

Tänk på att du ska spara kontrollrapporterna och kunna visa upp den för kommunen på begäran.

Varför måste man anmäla och kontrollera cisterner?

Syftet med anmälningsplikten för cisterner är att kommunen ska veta om vilka risker som finns för till exempel förorening av grundvatten och vattentäkter runt om i kommunen.

Oljeutsläpp kan vara dödligt för djur och växter och läckande cisterner kan påverka grundvattnet och skada vattentäkter för åratal framöver. Cisterner av såväl plast som stål utsätts med tiden för angrepp som rost eller skador av tillsatsämnen i olja eller bensin.

Det är ofta svårt att själv se vilket skick en cistern är i och mindre läckage kan vara svårt att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Därför ska cisterner kontrolleras av ackrediterade kontrollföretag.

Reglerna är också till för att skydda dig som har en cistern från onödiga kostnader. Om det händer olycka med en cistern som inte är anmäld och kontrollerad enligt reglerna kan det uppstå problem med ditt försäkringsbolag och du kan drabbas av mycket dyra saneringskostnader.

Sidan uppdaterad 2017-03-01