Skylt och ljusanordning

Här finns information om när du behöver söka lov för en skylt eller ljusanordning.

Om du ska sätta upp, flytta eller på annat sätt ändra en skylt eller ljusanläggning inom ett område som är detaljplanelagt så behöver du söka lov för detta, så kallat skyltlov. Det gäller både fristående skyltar och skyltar som ska placeras på en fasad.

Lovplikten gäller även tillfälliga skyltar, flaggor, vepor, reklam på markiser samt skyltar målade direkt på byggnadsfasader.

Skyltar vid väg

Du kan även behöva söka tillstånd för skyltar utanför detaljplanelagt område, om skylten ska vara närmare än 50 meter från en väg. Sådant tillstånd söker du dock hos länsstyrelsen, eller hos Trafikverket om skylten ska vara inom själva vägområdet.

Ändra en skylt

Du behöver inte ansöka om nytt skyltlov om du gör små ändringar av en skylt som tidigare beviljats lov. Det gäller sådana ändringar som inte väsentligt ändrar skyltens utformning vad gäller exempelvis storlek, färg eller belysning.

Om du är osäker på om du behöver lov för just din skylt, ta kontakt med oss, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ansöka om skyltlov

För att ansöka om lov för skylt eller ljusanläggning inom detaljplanerat område ska du använda blanketten Ansökan om lov för skylt och ljusanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att veta vilka riktlinjer kommunen har för uppsättning av skyltar.

Läs mer om våra riktlinjer för uppsättning av skyltarPDF

När du ansöker om skyltlov ska du också skicka med ett antal övriga handlingar, se nedan.

Vilka handlingar ska jag skicka med när jag ansöker om skyltlov?

Du ska skicka med två exemplar av följande handlingar:​

  • Blanketten Ansökan om lov för skylt och ljusanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ifylld och undertecknad
  • Kartutdrag för enkla byggärenden, med skylten inritad.
  • Fasadritning eller fotomontage. Måttsatt och skalenligt.
  • Detaljritning av skylten, där du redovisar måttsättning, material och färg samt uppgifter om eventuell belysning.
  • Godkännande från fastighetsägaren.
Sidan uppdaterad 2017-12-21