Friggebod, Attefallshus

Här får du information om vilka regler som gäller om du vill bygga en friggebod eller ett Attefallshus.

En friggebod är en byggnad som är maximalt 15 kvadratmeter stor och högst 3 meter från marken till tacknocken.

Ett Attefallshus är en komplementbyggnad som är max 25 kvadratmeter stor och högst 4 meter från mark till taknock.

Din granne kan behöva lämna medgivande

Om du ska placera din friggebod eller ditt Attefallshus mindre än 4,5 meter från tomtgränsen så behövs ett skriftligt medgivande från din granne.

Tänk på att det tydligt ska framgå vad det är grannen godkänner. Be därför grannen att skriva under medgivandet direkt på till exempel en situationsplan eller liknande.

Om din granne inte lämnar sitt medgivande så behöver du söka bygglov för friggeboden eller Attefallshuset.

Friggebod

Friggeboden kan användas som till exempel uthus, garage, förråd, växthus eller liknande. Den ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.

Friggeboden ska vara ett komplement till boendet och får inte placeras någon annanstans om du inte har bygglov.

Det går att dela upp friggeboden på flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 kvadratmeter.

​När behöver jag bygglov för en friggebod?

Ofta går det bra att uppföra en friggebod utan bygglov, men ibland behöver du söka bygglov även för en friggebod, dessa tillfällen är:

 • Om du ska bygga en friggebod mindre än 4,5 meter från din tomtgräns och du inte fått skriftligt medgivande till detta från dina grannar
 • Om din friggebod ska ligga mindre än 4,5 meter från en park eller en gata
 • Om du ska bygga en friggebod på en tomt där det inte finns ett en- eller tvåbostadshus.
 • Om du ska bygga en friggebod i en så kallad kulturhistoriskt värdefull miljö kan det i vissa fall krävas bygglov. Hör av dig till oss om du vill veta mer om detta.

Attefallshus (komplementbyggnad)

Om du ska bygga ett Attefallshus (en komplementbyggnad), till exempel ett garage, carport, förråd, ska du anmäla det och invänta ditt startbesked innan du börjar bygga.

I vissa fall krävs bygglov!

​Det finns vissa fall då du behöver bygglov för ett Attefallshus. Det gäller om du ska placera byggnaden inom 4,5 meter från en park eller en gata, eller om område är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt.

Läs mer om kulturhistoriskt värdefulla områden i Östersunds kommun

​Anmäla komplementbyggnad (Attefallshus)

Du anmäler genom att skicka in dels anmälningsblanketten, tillsammans med ett antal handlingar.

Läs mer om vilka handlingar som krävs för anmälanPDF

Detta ska du skicka med din anmälan:

 • 2 exemplar av blanketten Anmälan om icke lovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i "Komplementbyggnad" och ange vilket användningsområde som byggnaden ska ha. Glöm inte att skriva under.
 • Ritningar:

  • 2 exemplar av måttsatt, skalenlig situationsplan
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga planritningar
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga sektionsritningar
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga fasadritningar
 • Konstruktionsritningar över takstolarna.
 • Konstruktionsritningar över byggnadsgrunden. Kontakta oss för att ta reda på om dessa behövs i just ditt ärende!
 • Ventilationsritningar, om din anmälan berör ventilation
 • Rörritningar, om din anmälan berör rördragning
 • Redovisning av brandklassning av komplementbyggnaden (om komplementbyggnaden placeras närmare annan befintlig byggnad än 8 meter.)
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör, om din anmälan berör sådana
 • Medgivande från din grannen, om huset ska placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen.

På vår sida Exempelritningar och handlingar kan du läsa mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Om ditt Attefallshus ska användas som bostadshus

Om ditt Attefallshus ska användas som bostadshus måste du också skicka in uppgifter om vem som ska vara kontrollansvarig, och de handlingar du ska skicka med skiljer sig något från ärendet ovan.

Du anmäler kontrollansvarig direkt på blanketten, eller på separat papper. Tänk på att den som är kontrollansvarig också måste skriva under blanketten.

Detta ska du skicka med din anmälan om ditt Attefallshus ska användas som bostadshus:

 • 2 exemplar av blanketten Anmälan om icke lovpliktig åtgärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kryssa i "Komplementbyggnad" och ange vilket användningsområde som byggnaden ska ha. Glöm inte att skriva under.
 • Ritningar:

  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga sektionsritningar
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga fasadritningar
  • 2 exemplar av måttsatt, skalenlig situationsplan
  • 2 exemplar av måttsatta, skalenliga planritningar
 • VA-situationsplan
 • Konstruktionsritningar över byggnadsgrunden och takstolarna. Kontakta oss för att ta reda på om dessa behövs i just ditt ärende!
 • Ventilationsritningar
 • Rörritningar
 • Redovisning av brandklassning av komplementbyggnaden (om komplementbyggnaden placeras närmare annan befintlig byggnad än 8 meter.
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör, om din anmälan berör sådana
 • Redovisning av u-värden för de nya byggnadsdelarna
 • Medgivande från din granne, om huset ska placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen.

På vår sida Exempelritningar och handlingar kan du läsa mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga.

Läs mer om exempelritningar och handlingar

Bygga friggebod eller Attefallshus nära strand

Tänk på att du kan behöva ansöka om strandskyddsdispens om din friggebod eller ditt Attefallshus ska placeras inom strandskyddszon.

Läs mer om strandskydd

Sidan uppdaterad 2017-04-11