Exempelritningar och handlingar

I många ärenden som rör byggande behöver du skicka med olika typer av ritningar och handlingar. Här får du veta vilka krav som ställs på de handlingar och ritningar som du ska bifoga i din ansökan eller anmälan.

För att handläggningen av din ansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna innehåller den information som krävs. Ritningarna måste vara tydliga, möjliga att skanna i svartvitt samt fackmannamässigt utförda. Med det menas att ritningarna:

  • ska vara skalenliga och måttsatta
  • ska innehålla skalstock och ritningshuvud
  • är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg
  • är ritade på vitt, olinjerat papper
  • är ritade i svartvitt.

Du kan testa om ritningarna är möjliga att skanna genom att kopiera dem. Komplettera gärna din ansökan med fotografier om ditt ärenden gäller åtgärder på en befintlig byggnad.

Mer information om exempelritningar och handlingar

I nedanstående dokument får du mer information om vad som krävs av dina ritningar och handlingar. Där kan du också se exempel på hur ritningarna och handlingarna kan se ut.

Se exempelritningar och handlingar för nybyggnadsärendenPDF

Se exempelritningar och handlingar för tillbyggnadsärendenPDF (kraven på situationsplanen i detta exempel gäller även nybyggnad av garage, förråd och andra komplementbyggnader)

Sidan uppdaterad 2017-03-01