Altan, uteplats, balkong

Här hittar du information om hur du anmäler eller ansöker om lov för att bygga altan eller uteplats eller glasa in balkong.

Om du behöver ansöka om bygglov eller anmäla det du vill göra beror dels på vilken typ av byggnad det är och dels på hur stor altan, balkong eller uteplats det är.

Om du är osäker på vad som krävs i just ditt fall så kan du alltid kontakta vårt kundcenter. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

En- eller tvåbostadshus

Om du ska bygga eller glasa in en altan på ett en- eller tvåbostadshus så behöver du antingen anmäla det eller söka lov, beroende på hur stor altanen eller balkongen är.

Om du ska bygga en altan och altangolvet är högst 1,2 meter över marknivå så behöver du vanligtvis inte varken söka lov eller anmäla. Tänk på att detta dock inte gäller om du även ska glasa in altanen!

Altan, uteplats eller balkong mindre än 15 kvm

För en altan eller inglasning som är mindre än 15 kvadrameter behöver du skicka in en anmälan om tillbyggnad. Du ska också bifoga ett antal handlingar till din anmälan.

Läs mer om att anmäla tillbyggnader och handlingar som krävs för detta

Tänk på att du bara kan anmäla tillbyggnad en gång per hus.

Altan, uteplats eller balkong större än 15 kvm

För en altan eller inglasning som är större än 15 kvadrameter behöver du söka bygglov för tillbyggnad. Du ska också bifoga ett antal handlingar till din ansökan.

Läs mer om att söka lov för tillbyggnad och handlingar som krävs för detta.

Flerbostadshus

Om du ska bygga eller glasa in en altan eller balkong på ett flerbostadshus ska du söka bygglov för tillbyggnaden, oavsett storlek.

Läs mer om tillbyggnader

Sidan uppdaterad 2017-08-29