Elda utomhus

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Eldning skall därför alltid ske med försiktighet.

Utomhuseldning är endast tillåten på vissa villkor inom Östersunds kommun. Under förutsättning att det inte råder eldningsförbund får du:

  • elda för att bränna av mark
  • göra upp lägereld eller majbrasa
  • elda torrt trädgårdsavfall

Eldningsförbud

Du kan ta reda på om eldningsförbud råder genom att besöka Jämtlands Räddningstjänst­förbundslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbsida. Du kan också ringa Räddningstjänsten på 063-14 47 00 för att få svar på detta.

Ansvar

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att eldningen sker på ett säkert sätt. Det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret för den.

Brandrisk

Tänk på att till exempel en kvarglömd pyrande eld i skogen kan orsaka enorma skador om marken är torr.

Tänk också på att alltid ha ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 50 meter för majbrasor och andra större eldar, och minst 15 meter för gräseldning och mindre eldar.

Prognoser för brandrisk i skog och mark finns på webbplatsen för Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap, MSB.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2016-09-21