Tomter Östersund

Här hittar du småhustomter som är ute för försäljning i Östersund. Östersund är belägen vid Storsjöns strand och är Jämtlands läns residensstad. I Östersund finns butiker, teater, skolor, idrotts­anlägg­ningar, skidskyttestadion (nationalarena) och mycket mer.

För dig som står i tomtkön

Just nu erbjuds inga tomter tomtkön.

För allmänheten

Fjällmon

Östersunds kommun erbjuder 20 småhustomter till försäljning i ett naturskönt och vackert läge i Fjällmon. Tomterna är belägna cirka fem kilometer söder om Östersund i ett lantlig miljö men ändå nära Östersunds centrum. I tomtpriset ingår anslutnings­avgifter för vatten, spillvatten och el, dock inte fiber.

Tomter Fjällmon

Karta över tomterna i Fjällmon

Reserverade och sålda tomter i Fjällmon:

Tomt

Areal m²

Pris kr

Reserverad/ Såld

D

1 038

350 000

Såld

E

1 213

350 000

Såld

F

1 225

440 000

Såld

G

1 219

440 000

Såld

H

1 541

440 000

Såld

I

1 003

440 000

Såld

J

1 016

440 000

Såld

K

1 008

440 000

Såld

L

1 050

440 000

Såld

M

1 212

400 000

Såld

N

1 213

400 000

Såld

O

1 213

400 000

Såld

P

1 214

350 000

Såld

Q

1 214

400 000

Såld

R

1 215

400 000

Såld

S

1 034

440 000

Såld

T

1 033

440 000

Såld

U

1 214

400 000

Såld

V

1 214

400 000

Såld

W

1 214

350 000

Såld

Skogsmon

Tomterna är belägna längs Forstmästarvägen som nås via Skogsbruksvägen och Jägmästarvägen. I kvarteren finns nu en förskola. Samtliga tomter skall anslutas till Jämtkrafts fjärrvärmenät och till kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen medger att fristående hus i 1½ plan får uppföras.

Kartskiss över tomterna i Skogsmon

Karta över tomterna i Skogsmon

Reserverade och sålda tomter i Skogsmon:

Tomt

Areal m²

Pris kr

Reserverad/Såld

A

1 184

260 000

Såld

B

1184

260 000

Såld

C

1184

260 000

Såld

D

1184

260 000

Såld

E

1280

260 000

Såld

F

1280

260 000

Såld

G

1032

230 000

Såld

H

1032

230 000

Såld

I

1032

230 000

Såld

J

1032

230 000

Såld

K

972

210 000

Såld

L

972

210 000

Såld

M

972

210 000

Såld

N

972

210 000

Såld

O

1070

200 000

Såld

P

1070

200 000

Såld

Q

1070

200 000

Såld

R

1070

200 000

Såld

Mickel Ers

Tomterna är belägna i ett attraktivt läge med närhet till både natur och service.
Närhet till förskola, skola och övrig service i Torvalla och Odensala och ca 6,5 km till Östersund centrum. I tomtpriset ingår anslutnings­avgifter för vatten, spillvatten och el. Möjlighet till fiberanslutning finns, men ingår inte i priset. 

Reserverade och sålda tomter i Mickel Ers:

Tomt

Areal m²

Pris kr

Reserverad/Såld

A

 1420

 500 000

Såld

B

 1019

 475 000

Såld

C

 930

 550 000

Såld

Mer information

För mer information PM Mickel ErsPDF.

Sidan uppdaterad 2017-01-16