Hyr ut din bostad

Svart hus med vita fönsterkarmar med en gran i förgrunden

Har du husrum över och vill få en extra fast inkomst? Genom att hyra ut din bostad kan du bidra till att kompetens som behövs stannar kvar i Östersund. På den här sidan hittar du information för att komma igång.

Hyra ut rum

Att hyra ut ett rum i din bostad där hyresgästen har tillgång till bostadens alla utrymmen kräver varken bygglov eller bygganmälan.

Bygganmälan krävs endast om hyresgästen har egna faciliteter avseende personhygien, matlagning, daglig samvaro samt utrymme för måltider.

Bygga för att hyra ut

Du som äger ett enbostadshus har möjlighet att inreda ytterligare en bostad i byggnaden utan bygglov. Du kan läsa mer om detaljerna kring detta på Boverkets hemsida.

Boverket om att inreda ytterligare en bostad utan bygglovlänk till annan webbplats

Däremot måste du alltid anmäla detta till Samhällsbyggnadsförvaltningen på Östersunds kommun. Till exempel så är det möjligt att inreda en lägenhet på vinden eller i källaren utan bygglov trots att detaljplanen säger att det är förbjudet.

Det finns inga begränsningar vad gäller bostadens storlek, däremot innebär lagkraven för byggandet att den nya bostaden inte får vara hur liten som helst.

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen genom kommunens kundcenter för att reda ut vad som gäller för just din byggnad. Se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Undantag som kräver bygglov

Ändringar i fasaden

Om din anmälan innebär förändringar på byggnadens yttre måste du ansöka om bygglov. Dessa förändringar kan till exempel vara att ändra på fasaden genom att skapa nya fönster eller dörrar.

Byggnad med två bostäder eller fler

Om byggnaden redan innehåller två bostäder eller fler måste du ansöka om bygglov för att inreda ytterligare en bostad.

Utrymme som använts till annat

Om det utrymme som du inreder tidigare har använts till något annat, till exempel kontor eller dylikt, måste du ansöka om bygglov.

Snickare med ett verktygsbälte

Bygga attefallshus för att hyra ut

Om du vill bygga en komplementbyggnad i form av ett attefallshus för att hyra ut så hittar du mer information om det här på ostersund.se.

Attefallshus (komplementbyggnad)

Hyresavtal, lagar och regler

Avstående från besittningsskydd

Avstående från besittningsskydd innebär att hyresgästen måste flytta om hyresavtalet upphör av någon sådan särskild anledning, som parterna har enats om och som finns beskriven i överenskommelsen. Om en sådan anledning uppkommer har hyresgästen alltså avstått från sitt besittningsskydd och sin rätt att få förlängningsfrågan prövad i hyresnämnden.

Hyresnämnden om avstående från besittningsskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hyresavtal

Mallar för att skriva ett hyresavtal med din hyresgäst hittar du hos till exempel Hyresgästföreningens eller Blocket.

Hyresgästföreningens blankett för att hyra utlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blockets blankett för att hyra utlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden fattar också beslut i en rad frågor. På deras webbplats hittar du information om regler kring uthyrning.

Hyresnämndens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagar

Hyreslagen gäller dig som hyr ut fler än en bostad. Privatuthyrningslagen gäller vid uthyrning av egen bostad, på Hyresnämndens webbplats hittar du exempel om hur den används.

Hyreslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Privatuthyrningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteavdrag

Visste du att de första 40 000 kronor du får in i överskott för året är skattefria genom ett schablonavdrag? På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om detta och räkna ut hur mycket du ska betala i skatt när du hyr ut.

Skatteverket om att hyra ut bostadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Goda exempel

I en Youtube-film från Falu kommun möter du hyresvärden Colette som hyr ut en del av sin lägenhet i Falun till en mamma och hennes dotter.

Sidan uppdaterad 2018-03-21