Byggnader till försäljning

Östersunds kommun utbjuder till försäljning "Mindre byggnad med två lägenheter" för avflyttning

Byggnaden är belägen utmed Lugnviksvägen (Lugnviksvägen 24 och 26) och är ca 75 m². Byggnaden säljs i befintligt skick och säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister i byggnaden. Köpare ansvarar och bekostar flytten av byggnaden. Väg finns tillgänglig. Byggnaden är inte godkänd för permanentboende utan kan endast användas för fritidsändamål i nuvarande utförande.

Gula stugan vid Göviken

Bild på likadan stuga som låg utmed Växthusvägen

Mer information om byggnaden och anbudsprocessen återfinns i PM "Mindre byggnad med två lägenheter i"PDF. Frågor kring byggnaden och anbudsförfarandet besvaras av Lina Högberg på 063-14 31 20 eller lina.hogberg@ostersund.se.

Anbud

Anbud märkt "Anbud mindre byggnad med två lägenheter i" ska ha inkommit till kommunen senast 2017-03-31 under adress:

Östersunds kommun
Mark och exploatering
831 82 Östersund

alternativt:

Ange "Anbud mindre byggnad med två lägenheter i" i ämnesraden och skicka ditt anbud till

markoexploatering@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2017-03-10