Sopor i fritidshus

Alla fritidshus ska ha ett sopabonnemang. I abonnemanget ingår hämtning och behandling av Sopor till förbränning samt Matavfall. Dessutom kan du kostnadsfritt lämna Miljöfarligt avfall och stora, tunga sopor på våra bemannade återvinningscentraler. Kompostkorg och kompostpåsar hämtar du gratis på återvinningscentralerna eller i rådhusets reception.

På sophämtningsdagen

  • Ställ ut kärlet senast klockan 7 på morgonen. Vi hämtar dina sopor någon gång mellan kl 7 - 16.
  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet; skotta och sanda vid behov och sopa av eventuell snö från locket
  • Ställ kärlen på rätt ställe och vända åt rätt håll.
  • Se till att matavfallet inte frusit fast i kompostkärlet
  • Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er!
  • Överfyll inte kärlen utan kontakta oss om extra hämtning istället. Om kärlet är överfullt så att locket ej går att stänga tar vi ut extra avgift

Har du inte fått dina sopor hämtade?

Av praktiska skäl eller av arbetsmiljöskäl hämtar vi inte soporna om inte våra anvisningar i de fyra första punkterna ovan följs.

Extremt väder, halka eller sopbilar som går sönder kan göra att vi inte hinner eller kan hämta dina sopor på utsatt dag. Låt kärlen stå framme de närmaste dagarna - vi tömmer så fort vi kan! Kontakta oss om vi inte kommit inom två arbetsdagar.

Glömde du att ställa ut dina sopkärl? Kontakta oss så gör vi en extra sophämtning mot avgift.

När kommer sopbilen?

Bor du i villa eller fritidshus kan du se när sopbilen kommer till ditt område på en karta. Där kan du också se hur du ska vända dina soptunnor. Leta rätt på ditt område genom att zooma in och zooma ut med förstoringsglasen och navigera med handen. Ställ muspekaren över hämtställena i ditt område så får du veta när sopbilen kommer (alla villor finns inte med på kartan och inga fritidshus - då skulle kartan bli för plottrig).

Tänk på att sophämtningsrutinerna ändras vid storhelger

Gå till kartan som visar när sopbilen kommer och hur du ska vända dina sopkärllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Draghandtaget inåt i distrikt med sidlastande sopbil

Här hämtar vi sopor med en sidlastande sopbil. Med sidlastare får vår personal en bättre och mer trafiksäker arbetsmiljö. Bilen har en lyftarm som sitter på dess högra sida. Lyftarmen greppar kärlet, lyfter upp det och tömmer det i ett av sopbilens två fack. Föraren öppnar rätt fack med en knapptryckning från förarhytten. På kartan ser du vilken sorts sopbil som kör i ditt område - se länken ovan.

Så här ska sopkärlen stå i sidlastardistrikt

Kärlen ska stå på, av oss hänvisad plats vid vägkanten. Ställ kärlen så att locköppningen är vänd ut mot vägen och draghandtaget är vänt in mot din fastighet. Kärlet ska stå max 1,5 meter från vägkanten. Viktigast är att det finns ett fritt utrymme på minst 1,5 m bakom kärlet så att lyftarmen får tillräckligt med manöverutrymme. Det gäller även överskjutande tak och  trädgrenar. För att underlätta sophämtningen bör det även vara 0,5 meterfritt i sidled.

Draghandtaget utåt i distrikt med baklastande sopbil

Här hämtar vi sopor med en baklastande sopbil. Vår personal kliver ur bilen, drar fram och hakar på kärlet på bilen vars lyftmekanism sedan tömmer ner soporna i ett av sopbilens två fack. På kartan ser du vilken sorts sopbil som kör i ditt område - se länken ovan.  

Så här ska sopkärlen stå i baklastardistrikt

Kärlen ska stå på, av oss hänvisad plats vid vägkanten. Ställ kärlen så att draghandtaget är vänt ut mot vägen och locköppningen är vänd in mot din fastighet.

Säsongs- eller Året runt-hämtning

För dig som bara är i stugan om sommaren räcker det kanske med säsongshämtning mellan vecka 20 - 37; det vill säga från mitten av maj till mitten av september. Du vinterförvarar själv dina sopkärl och ställer fram dem inför sophämtning.

För dig som vistas i stugan året om erbjuder vi året runt-hämtning för fritidshus. Sopbilen kommer dock att, vintertid, köra ordinarie vintertur vilket innebär att du som har kärlet vid en sommarväg får en vinter-uppställningsplats också. Du kan återta din gamla uppställningsplats under sommarperioden; mitten av maj till mitten av september. Kontakta oss om du vill ha året runt-hämtning.

Gemensamma sopkärl

Till kunder vars fritidshus ligger längs vägar där sopbilen har svårt att ta sig fram, erbjuder vi gemensamma sopkärl för flera kunder uppställda på en lämplig plats. Är det bara för fritidshus ställer vi ut kärl endast under sommarperioden vecka 20 - 37 som vi tömmer var 14:e dag. De gemensamma sopkärlen (större sopkärl eller containers) är dimensionerade efter antal anslutna hushåll och hur mycket avfall hushållen beräknas generera i genomsnitt.

Behovsanpassad sophämtning

Vi hämtar sopor efter dina behov! Behovsanpassningen gäller enbart hämtning av Sopor till förbränning och innebär att sopbilen kommer på avtalad dag var 14:e dag för att hämta Sopor till förbränning samt Matavfall. Du, som kund, ställer alltid ut ditt kärl med Matavfall men du kan däremot välja om du vill ställa ut kärlet med Sopor till förbränning för tömning eller inte.

Varje tömning registreras och du betalar sedan för det antal tömningar som vi utfört hos dig. Ju färre tömningar vi gör desto billigare blir det för dig. Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall - det tjänar du på.

Ditt sopkärl kan ha fått klistermärken med texten Nej tack! och Ja tack! De hjälper dig att vända ditt kärl rätt på hämtningsdagen. Vill du ha kärlet tömt; vänd Ja tack! mot vägen. Står du över; vänd Nej tack mot vägen!

Om du inte använder fritidshuset

Om fritidshuset kommer att stå tomt hela året kan du anmäla detta så får du uppehåll i sophämtningen. Då får du inte övernatta i stugan utan endast besöka stugan för tillsyn. Uppehållet gäller endast hämtning av Matavfall eftersom vi tar ut avgift för tömning av det vanliga sopkärlet bara när du ställer fram det. Grundavgiften betalar du som vanligt. Uppehåll söks för 3 år i taget. Anmälan ska lämnas in före den 31 mars varje år.

Ansök om uppehåll i sophämtningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta kommunens kundcenter.

Utökad service: Framdragning av sopkärl

Om du är hindrad att dra fram dina sopkärl på hämtdagen; det kan vara funktionshinder, skada eller sjukdom kan vi hjälpa till att dra fram kärlen. Du måste i så fall ansöka om Utökad service: Framdragning av kärl och du måste styrka ditt hinder med läkarintyg.

Sidan uppdaterad 2016-12-15