BANNER: Besök oss på mässan FASTIGHET 2016

Hur mycket sopor ska vi ge upphov till och vad ska vi göra med dem?

Östersunds kommun skriver ny avfallsplan för de närmaste tio åren. Den ska tala om hur vi ska göra för att minska mängden avfall och minska det miljöfarliga avfallet.

Vad den enskilde gör med sina sopor beror så på hur lätt det är att sortera dem och att slänga dem rätt. Där har fastighetsägaren en nyckelroll. Både tjänstemän och politiker från kommunen kommer till mässan för att träffa er och prata om sopor.
Onsdag den 31 augusti kl 17 - 20 på OSD Krondikesvägen 93

Se inbjudan till mässan FASTIGHET 2016PDF

Sidan uppdaterad 2016-08-10