Styrdokument för avfall

Teckning av en gubbe - en nöjd jämtlandsbuddha som svävar ovanför marken och gör tummen upp

Alla kommuner måste, enligt lagstiftningen, ha en plan för avfallet som uppstår i kommunen. Östersunds kommuns förra avfallsplan är från 2005 så nu är det hög tid för en ny.

För att passa in i kommunens styrmodell är denna avfallsplan utformad som ett program med tillhörande bilagor samt en strategi med bilaga. Under arbetet med programmet och strategin reviderades också de lokala föreskrifterna. De har fått ett nytt namn: Lokala föreskrifter om avfall. Föreskrifterna tillsammans med programmet och strategin utgör Östersunds kommuns Renhållningsordning.

Styrdokumenten är utställda för granskning mellan den 16 oktober och 13 november 2017.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under granskningstiden. Synpunkter skickas till:

Östersunds kommun
Avfall Återvinning
831 82 Östersund

E-post:
avfallatervinning@ostersund.se

Förslag till nya styrdokument

Program för avfall
- om förebyggande och hantering av avfall
PDF

Östersunds kommun 2018 - 2028PDF

Bilagor:

Bilaga 1: BakgrundPDF

Bilaga 2: Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärderPDF

Bilaga 3: NulägesbeskrivningPDF

Bilaga 4: Anläggningar för återvinning och bortskaffandePDF

Bilaga 5: Nedlagda deponierPDF

Bilaga 6: MiljöbedömningPDF

Bilaga 7: Arbetet med planenPDF

Strategi om avfall - om förebyggande och hantering av avfallPDF
Östersunds kommun 2018 - 2022PDF

Bilaga 1: Förslag på vad kommunens nämnder och styrelser kan göraPDF

Lokala föreskrifter om avfallPDF

Vill du jämföra?

 

Här finns Avfallsplan 2005 och de nu aktuella lokala föreskrifterna

 

Sidan uppdaterad 2017-10-17